Lepšie pochopiť život ľudí s Downovým syndrómom

(Zdroj foto: Shutterstock.com)

Na podnet organizácií Down Syndrome International (ďalej DSI) a European Down Syndrome Association (ďalej EDSA) bol v roku 2006 prvýkrát vyhlásený 21. marec ako Svetový deň Downovho syndrómu. Tento deň by mal v jednotlivých krajinách prispieť k lepšiemu pochopeniu života ľudí s Downovým syndrómom.

V utorok 21. marca 2017 si pripomíname 12. výročie Svetového dňa Downovho syndrómu. Hlas ľudí s Downovým syndrómom a tých, ktorí s nimi žijú a pracujú, každým rokom silnie.

Medzinárodná spoločnosť Downovho syndrómu (DSI) vyzýva priateľov na celom svete, aby vlastnými aktivitami a podujatiami prispeli k zvyšovaniu povedomia o tom, čo Downov syndróm je, čo znamená mať Downov syndróm, a akú dôležitú úlohu majú ľudia s Downovým syndrómom v našich životoch a komunitách.

Tento rok je kampaň zameraná na to, aby mohli ľudia s Downovým syndrómom hlasnejšie prehovoriť, aby boli vypočutí a mohli ovplyvňovať dôležité politické rozhodnutia a opatrenia, týkajúce sa ich života. Ľudia s Downovým syndrómom majú právo byť rovnocenne vnímaní vo všetkých aspektoch života spoločnosti.

Medzi priority kampane patrí vysvetľovanie problematiky verejnosti a kľúčovým osobnostiam:

  • prečo je dôležité, aby ľudia s Downovým syndrómom a ich podporovatelia mohli vyjadriť svoj názor, resp. mali vplyv na miestnej, národnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni tvorby politík,
  • ktoré politiky sú kľúčové a môžu zabezpečiť úplné začlenenie ľudí s Downovým syndrómom do spoločnosti (v prípade ich implementácie),
  • ako sa môžu sebaobhajcovia a ich podporovatelia aktívne zapojiť do mediálnych kampaní či priamej obhajoby práv v legislatíve,
  • ako posilniť ľudí s Downovým syndrómom a ich podporovateľov pri sebaobhajovaní, resp. ako im poskytnúť dostupné nástroje na dosiahnutie tohto cieľa.

Ako môžete podporiť ľudí s Downovým syndrómom?

„Chceme povzbudiť všetkých, aby zdieľali túto výzvu na sociálnych sieťach prostredníctvom #MyVoiceMyCommunity. Takto môžeme ukázať svetu, ako sa ľudia s Downovým syndrómom zapájajú do spoločnosti spolu s ostatnými,“ hovorí Robert Lezo zo Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku.

Každý sa môže pridať. Zdieľajte aktivity WDSD alebo fotografie, správy, citáty, alebo si zvoľte svoj vlastný spôsob pomocou #MyVoiceMyCommunity alebo #WDSD17.

Aj v roku 2017 vyzveme ľudí, aby si v rámci iniciatívy LOTS of SOCKS dali 21. marca ponožky rôznych farieb či veľkostí a podporili povedomie o Downovom sydróme: #lotsofsocks.

Organizátori a partneri kampane:

  • Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku (SDS), www.downovsyndrom.sk.
  • SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien
  • Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike (ZPMP v SR), www.zpmpvsr.sk.

(Text „Lepšie pochopiť život ľudí s Downovým syndrómom“ poskytli organizátori a partneri aktivít. Redakcia portálu SLOVENSKÝ PACIENT nezodpovedá za obsah správy.)

Pridaj komentár