Lekári v SR dnes dokážu vyliečiť takmer osem z 10 detí s nádorovým ochorením

Bratislava 15. februára (TASR) – Európsky parlament vyhlásil 15. február 2012 za Medzinárodný deň detí s onkologickými chorobami. Pri tejto príležitosti pripravili na Klinike detskej hematológie a onkológie (KDHaO) Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava (DFNsP) program pre deti s nádorovými ochoreniami, besedu s rodičmi onkologických pacientov, stretnutie s vyliečenými deťmi. Na stretnutí s novinármi lekári informovali o výskyte, príznakoch a liečbe týchto ochorení. 
Herci, športovci a ďalší členovia Občianskeho združenia Červený nos prišli dnes zabaviť deti na detskej onkológii. Popoludní spolu s detskými pacientmi, ich rodičmi, sestričkami i lekármi a za prítomnosti riaditeľa DFNsP Daniela Žitňana vypustili na priestranstve pred nemocnicou sto pestrofarebných balónov s posolstvom nádeje. Pohľadnice s informáciami o možnostiach liečby a varovných príznakov rakoviny u detí dnes rozdávali skauti obyvateľom v centre Bratislavy.
„Výskyt detských onkologických ochorení na Slovensku sa v ostatných desiatich rokoch pohybuje medzi 13 – 15 novými prípadmi na 100.000 osôb do 19. roku života za rok,“ uviedla prednostka KDHa0 Emília Kaiserová. V súčasnosti už lekári na Slovensku dokážu v špecializovaných detských onkologických centrách (v Bratislave, Košiciach a Banskej Bystrici) vyliečiť takmer osem z 10 detí. Pre vyliečenie týchto pacientov je veľmi dôležité, aby bolo ochorenie zachytené vo včasnom štádiu. Doc. Kaiserová informovala aj o pôsobení Medzinárodnej organizácie pre detské onkologické ochorenia, ktorej cieľom je, aby každé dieťa alebo mladý človek dostávali najmodernejšiu liečbu. Za dôležité označila, že táto organizácia podporuje výskum malígnych ochorení u detí. 
Primárka Daniela Sejnová, vedúca lekárka Judita Puškáčová a ďalší odborníci kliniky upozornili na varovné príznaky rakoviny u detí, ako napríklad, únava, bledosť, teploty, infekcie, modriny, bolesti dolných končatín, pretrvávajúce bolesti hlavy s vracaním alebo bez, bolesť kostí, kĺbov, rôzne hrčky na tele, poruchy chôdze, rovnováhy, zaostávanie vo vývoji či zhoršenie prospechu dieťaťa v škole.   
K najčastejšie sa vyskytujúcim nádorovým ochoreniam u detí patria akútne leukémie (35 percent), na druhom mieste sú nádory mozgu, ktoré tvoria približne jednu štvrtinu prípadov a na treťom mieste sú nádory lymfatického tkaniva – lymfómy. Pomerne často sa vyskytujú aj nádory kostí. U chlapcov sa v pubertálnom veku môžu vyskytnúť nádory semenníkov.  
Súčasťou Kliniky detskej hematológie a onkológie v Bratislave je aj transplantačná jednotka, kde sa vykonávajú transplantácie krvotvorných buniek. V roku 2011 tam vykonali transplantáciu u 19 pacientov, za viac ako 15 rokov fungovania jednotky uskutočnili približne 250 transplantácií.

Pridaj komentár