Krátke cvičenia pre parkinsonikov

Problémy s pohyblivosťou sú pre pacientov s Parkinsonovou chorobou príznačné. To však neznamená, že práve pohybom s týmito problémami nemožno bojovať. Ponúkame Vám niekoľko krátkych cvikov na mimiku a gestiku, ktoré Vám môžu pomôcť preventívne pôsobiť na nárast ďalších príznakov tejto choroby:

Cvičenia pre mimiku

Svaly na tvári najlepšie precvičíme:

– vraštením čela

– ohŕňaním nosu

– otváraním úst

– vyplazovaním jazyka

– nafukovaním líc – najskôr jedno, potom druhé

– vyhŕňaním hornej, potom spodnej pery

– preťahovaním úst do oboch strán

– presúvaním sánky z jednej na druhú stranu

– zatváraním očí pravé – ľavé (striedavo)

– vyslovovaním samohlások A, E, I, O, U – pri ich vyslovovaní otvárame ústa čo najviac

Cvičenia pre gestiku

– najskôr trieme prsty ako pri ich umývaní, potom ruky otriasame do strán, pričom pohyb vychádza zo zápästia (ako keby sme z nich chceli odkvapkať vodné kvapky)

– prsty roztiahneme od seba – končeky prstov obidvoch rúk priložíme k sebe a snažíme sa tlakom a protitlakom prsty vystierať

– zopneme dlane rúk k sebe, končeky prstov smerujú nahor, potom dlane od seba vzdialime, aby prsty oboch rúk zostali spolu. Následne dlane zatvárame k sebe a od seba (striedavo)

– zatvoríme ruky v päste a postupne uvoľníme palec, ukazovák, prostredník, prsteník a malíček. Potom opäť zotneme ruky v päsť a cvičenie opakujeme.

– sedíme alebo stojíme vzpriamene a vo vzduchu pohybujeme prstami, akoby sme hrali na klavír

– ruky sa navzájom dotýkajú len končekmi prstov (prsty sú jemne roztiahnuté), začínajúc malíčkami uvoľňujeme dvojice prstov (najskôr malíčky, potom prsteníky, atď.)

– držíme penovú loptičku oboma rukami a otáčame ju v dlaniach

 

Pridaj komentár