KOŠICE: „Umelý“ pacient bude učebnou pomôckou medikov

Košice 22. decembra (TASR) – Nový špičkový simulátor za vyše 40.000 eur bude slúžiť od budúceho roka ako učebná pomôcka medikom i lekárom v Košiciach. Pripomína „umelého“ pacienta. Figurína dokáže po napojení na monitor zobrazovať parametre vitálnych funkcií, krivku krvného tlaku, rýchlosť dýchania, saturáciu hemoglobínu kyslíkom ako aj ďalšie parametre, ktoré sa sledujú u kriticky chorých ľudí.
PR manažérka Univerzity P. J. Šafárika (UPJŠ) v Košiciach Jaroslava Oravcová TASR informovala, že prístroj sa už nachádza v priestoroch I. kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny (KAIM) Lekárskej fakulty UPJŠ. V týchto dňoch sa tam uskutočnilo školenie odborných asistentov, ktorí budú so simulátorom pracovať a trénovať na ňom budúcich odborníkov.
„Simulátor umožňuje navodiť všetky situácie, s ktorými sa môže stretnúť študent alebo lekár v praxi na operačnej sále či na pracoviskách intenzívnej, alebo urgentnej medicíny. Môžu si tak natrénovať správne diagnostické a liečebné postupy,“ poznamenal Jozef Firment, prednosta I. KAIM a Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach. Podľa neho je ďalšou pridanou hodnotou figuríny to, že veľmi hodnoverne pripomína človeka.
„Fonendoskopom sa dá počúvať jej dýchanie, tlkot srdca či monitorovať pohyby čriev a hmatať pulz na rôznych miestach. Do jej dýchacích ciest je možné zaviesť intubačnú trubicu, dokonca má aj viečka a tvorí ‚moč‘,“ doplnil v tejto súvislosti Firment s tým, že nový simulátor dokáže zároveň prehrávať rôzne vety a prijímať simulačne narkózu.
Podľa Oravcovej slov simulátor od nórskeho výrobcu je určený predovšetkým na praktické vzdelávanie medikov, aj keď sa uvažuje o jeho využívaní pri postgraduálnej výučbe lekárov. Prvé cvičenia s ním absolvujú študenti medicíny začiatkom budúceho roka.

Pridaj komentár