Konferencia pacientskych organizácií za dverami

Celoslovenské stretnutie zástupcov pacientskych organizácií na konci marca v Piešťanoch bude nepochybne pacientskou udalosťou číslo jeden v tomto roku. Úvodný ročník podujatia, ktoré by malo mať svoje každoročné pokračovanie, sa uskutoční v piešťanskom hoteli Park v dňoch 25. – 26. marca. V najznámejšom kúpeľnom meste očakávajú približne 130 zástupcov z viac než 100 organizácii z celého Slovenska. Ambíciou projektu, ktorého hlavným organizátorom je vydavateľstvo MedMedia, je vytvorenie trvalej platformy pre riešenie aktuálnych otázok zdravotnej a sociálnej starostlivosti v krajine. Cieľom je predstaviť problematiku pacientskych združení na Slovensku a napomôcť vzájomnej výmene skúseností a pomoci medzi jednotlivými komunitami. Nosnými témami prednášok budú najmä praktické aspekty fungovania pacientskych organizácií a spôsoby získavania finančnej a inej podpory pre vlastné aktivity.

Jednou zo sprievodných akcií KPO 2011 bude aj prieskum zameraný na zisťovanie aktuálnej situácie v pacientskych združeniach na Slovensku. Iniciátorom a realizátorom prieskumu je občianske združenie SLOVENSKÝ PACIENT. Po spracovaní a analýze dát budú výsledky prieskumu predstavené verejnosti v podobe informačnej správy, ktorá bude publikovaná na internetovej stránke združenia SLOVENSKÝ PACIENT.

Pridaj komentár