Keď chorého bolí každé sústo, nastupuje „enterálka“

Podvýživa (malnutrícia) nie je rozšírená len v málo rozvinutých krajinách – aj vo vyspelých štátoch Európy trpí na podvýživu množstvo ľudí, pričom postihnutá je asi tretina pacientov v zdravotníckom systéme.

Náklady na liečbu zdravotných komplikácií spojených s podvýživou predstavujú podľa predsedníčky Slovenskej spoločnosti parenterálnej a enterálnej výživy (SSPEV) MUDr. Márie Volekovej len na Slovensku miliardu eur. Pre zabezpečenie dostatočnej výživy v nemocniciach je podľa nej dôležité udržať dobrý nutričný stav pacienta od stanovenia diagnózy po celý čas jeho liečby, s využitím všetkých dostupných prostriedkov, vrátane klinickej výživy. Po klinickej výžive je nutné siahnuť vtedy, keď je príjem energie a živín z bežnej stravy nedostatočný, alebo potravu nie je možné prijímať z dôvodu nechutenstva, choroby, poškodenia tráviaceho traktu a pod. Nutričná podpora teda musí byť súčasťou komplexnej starostlivosti o pacienta, najmä u všetkých patologických stavov, sprevádzaných energetickou, tekutinovou, iónovou a vitamínovou nerovnováhou.

Slabá nutričná podpora

Na základe iniciatívy spoločnosti Nutrícia, a pod patronátom Českej onkologickej spoločnosti, sa v ČR v prvom polroku 2011 uskutočnil prieskum, na ktorom sa v 52 zdravotníckych zariadeniach zúčastnilo 4363 pacientov. Podľa výsledkov prieskumu NutriAction, uskutočneného v onkologických ambulanciách, sa zistilo, že viac ako 58 % onkologických pacientov v Česku je ohrozených podvýživou. V prípade rakoviny pažeráka, žalúdka či slinivky brušnej sa toto číslo pohybuje až okolo 80 %.

To má, samozrejme, významný negatívny dopad na priebeh a výsledok liečby a na dĺžku hospitalizácie či úmrtnosť pacientov s rakovinou. Špecializovanú nutričnú starostlivosť pritom dostane len necelá desatina pacientov. Onkologický pacient často „bojuje“ o každé sústo, v dôsledku ožarovania býva prehĺtanie veľmi bolestivé, môže dochádzať k páleniu v ústach alebo pocitom na zvracanie. Chuť do jedla ovplyvňuje aj psychický stav pacienta – depresia a strach z choroby majú na ňu určite nepriaznivý vplyv.

Ohrození sú aj obézni

Problému podvýživy sa dlho nevenovala dostatočná pozornosť aj preto, lebo tento problém často nie je vidieť. Málokto vie, že obézni ľudia sú ohrození podvýživou rovnako ako chudí. Nechcený úbytok hmotnosti o 5 % za 3 mesiace (čo u človeka vážiaceho 70 kg predstavuje len 3,5 kg) už svedčí o riziku podvýživy. Pri strate hmotnosti dochádza k strate či zoslabnutiu svalstva, vrátane srdcového či dýchacieho. Úbytok váhy vyšší než 5 % zhoršuje prognózu ochorenia a úbytok váhy vyšší než 10 % pred operáciou môže byť dokonca rizikovým faktorom úmrtnosti.

Včasnou diagnostikou a správnou liečbou, s využitím všetkých dostupných prostriedkov klinickej výživy, je možné predchádzať fatálnym následkom. Podvýživa je zhoršené vyživovanie organizmu, spôsobené nedostatočným príjmom energie a živín potrebných pre jeho správne fungovanie. Obvykle býva sprievodným javom väčšiny zdravotných problémov, pričom rizikovými skupinami sú najmä pacienti s onkologickým, zápalovým, chronickým respiračným ochorením, geriatrickí pacienti, pacienti v kritickom stave a dlhodobo hospitalizovaní.

Riešenie s klinickou výživou

Zatiaľčo nedostatočná výživa pacienta vedie k úbytku svalovej hmoty, čo znemožňuje účinnú rehabilitáciu pacienta, zhoršuje jeho telesnú zdatnosť a kvalitu života, správna výživa zlepšuje znášanlivosť liečby a vedie k rýchlejšiemu zotaveniu pacienta po prekonanej chorobe. Prevencia nedostatočnej výživy môže ušetriť až 1000 eur na jedného hospitalizovaného pacienta. Treba preto upozorňovať na možnosti klinickej výživy, ktoré sú pacientom na Slovensku dostupné a hradené poisťovňou. Enterálna výživa „na popíjanie“ (tzv. sipping) je určená pre pacientov s nedostatočným príjmom energie, bielkovín a ostatných živín, ohrozených či trpiacich podvýživou, v rekonvalescencii, dlhodobo liečených či dlhodobo ležiacich, ktorí nemôžu prijímať potravu bežnou cestou. Parenterálna výživa je indikovaná v prípade nefunkčného tráviaceho traktu či nemožnosti podať dostatočnú dávku živín a energie len enterálnou cestou. Živiny, minerály a vitamíny sú tak dodávané mimo tráviacu sústavu, resp. priamo do cievneho systému pacienta.

Nutričné nápoje sa dodávajú do lekární s rôznymi príchuťami, i bez nich. Ide o kompletnú a vyváženú tekutú stravu, uspôsobenú na okamžité použitie (ako je nápoj), a diéta pri rakovine sa týmito prípravkami vhodne obohatí. Popíjanie prípravkov enterálnej klasickej výživy pomôže obnoviť plnohodnotný príjem energie a živín v ich optimálnom pomere. Výhody priemyselne vyrábanej klinickej výživy sú: presne defi novaná a garantovaná energetická hodnota, zloženie vitamínov, základných živín a ostatných zložiek v správnom pomere, hygienická bezpečnosť a bezproblémové skladovanie.

Pridaj komentár