Každé 9. dieťa na Slovensku sa narodí predčasne

Bratislava, 13. november 2015 – Bratislavský hrad a Nová budova Slovenského národného divadla sa včera večer (12. 11.), na počesť Svetového dňa predčasne narodených detí, rozsvietili vo farbe purpurového srdca.

V najbližších dňoch sa viacerými aktivitami pripoja aj ďalšie slovenské mestá.

purpurovy-bratislavsky-hrad-predčasne narodené deti

Novorodenci s nízkou pôrodnou váhou

Každý rok sa na Slovensku narodí približne 55.000 detí. Až 9 % z nich je predčasne narodených, tzn. narodených pred ukončeným 37. týždňom tehotenstva.

Za posledné desaťročie vzrástol počet predčasne narodených detí s pôrodnou hmotnosťou pod 1.500 g30 %. V rámci Európy predstavujú nedonosené deti najväčšiu skupinu detských pacientov.

Rodičia a odborníci musia týmto deťom venovať zvýšenú starostlivosť minimálne do 5. roku života. U „predčasniatok“ sa totiž vyskytujú dlhodobé zdravotné následky 10-krát častejšie, ako u donosených novorodencov.

Komplikácie nezrelých detí sú najčastejšou príčinou úmrtia do 5. roku. Technologický pokrok a zdokonalenie medicínskych poznatkov však v súčasnosti umožňujú zachrániť čoraz viac kriticky chorých novorodencov.

Problémy predčasne narodených detí – až do dospelosti

U predčasne narodených detí platí, že čím skôr sa narodia, tým sú ich orgány nezrelšie.  Ich mozog oveľa citlivejšie reaguje na vplyvy z vonkajšieho prostredia – prudké osvetlenie, hluk, necitlivú manipuláciu, bolesť.

Toto všetko sa môže v budúcnosti prejaviť v podobe dlhodobých komplikácií. Deťom chýba dokonalé zladenie cyklu spánok-bdenie, majú oneskorený vývoj psychomotorických funkcií, problémy s rečou, poruchy zrakusluchu.

predčasne narodené deti malíček inkubátor

Spočiatku majú veľmi citlivé bruško, koliky, ale aj problémy s prehĺtaním, trávením a toleranciou výživy, čo spôsobuje poruchy rastu. Nedostatočná výživa súvisí aj ďalšími komplikáciami, najmä vývojom psychomotorikyimunitným systémom.

Tieto deti sú oveľa častejšie ohrozené rôznymi infekciami, najmä dýchacích ciest. Zvlášť nebezpečný je pre ne respiračný syncyciálny vírus (RSV), ktorý môže spôsobiť až zlyhanie dýchania. Hyperaktivita, poruchy pozornosti a vizuo-motorickej koordinácie, im spôsobujú problémy v škole.

Viaceré štúdie poukazujú tiež na dlhodobý vplyv nedonosenosti na zdravie v dospelosti. Predčasne narodení jedinci, v porovnaní s narodenými v termíne, majú v dospelosti častejšie zvýšenú inzulínovú rezistenciu, krvný tlak a zníženú reprodukčnú schopnosť.

Starostlivosť už v maminom brušku, aj lekársky monitoring detí

„Ideálne by bolo, ak by sme dokázali predčasnému pôrodu predchádzať. Zabrániť všetkým predčasným pôrodom však nedokážeme, ale vhodnou liečbou tehotnej, a prípravou bábätka ešte v maminom brušku, vieme prognózu dieťaťa zlepšiť. Pôrod na špecializovanom pracovisku, s pripraveným tímom špecialistov a vhodným prístrojovým vybavením, šance na zdravý život každého predčasne narodeného dieťaťa výrazne zvyšuje. V starostlivosti o nezrelých novorodencov ide spočiatku o otázky súvisiace so záchranou života, ktoré sa týkajú dýchania, krvného obehu,  udržania telesnej teploty, výživy, obranyschopnosti, pretrvávajúcej žltačky a infekcií. V neskoršom období vystupuje do popredia problém s rastom, neprospievanie, poruchy zraku a sluchu, ale aj poruchy psychomotoriky, či nepravidelnosti spánkového režimu,“ spresňuje dôležitosť komplexnej starostlivosti o deti narodené predčasne doc. MUDr. Darina Chovancová CSc., predsedníčka Neonatologickej sekcie Slovenskej pediatrickej spoločnosti SLS.

predčasne narodené deti vývoj

Starostlivosť o nezrelé deti kladie vysoké nároky nielen na samotných rodičov, ale aj na zdravotnú, a v niektorých prípadoch aj na sociálnu starostlivosť. Komplikácie, ktoré tieto deti v novorodeneckom období prekonali, si totiž neskôr vyžadujú multidisciplinárny prístup viacerých odborníkov: kardiológa, pneumológa, gastroenterológa, očného lekára, neurológa, fyzioterapeuta, a v neskoršom veku i psychológa.

Zodpovednosť a informovanosť rodičov je kľúčová

Dlhodobá starostlivosť o predčasne narodené deti je náročná, preto potrebujú rodiny s predčasniatkami pomoc a podporu. Občianske združenie malíček už päť rokov poskytuje podporu rodinám s predčasne narodenými detí na Slovensku. Združenie svojimi aktivitami zvyšuje osvetu o problémoch predčasne narodených detí, poskytuje informácie rodičom, podieľa sa na tvorbe Štandardov zdravotnej starostlivosti o novorodencov (v spolupráce s EFCNI, Európska nadácia pre zdravie novorodencov).

„Denno-denná prax, a tiež spätné väzby od rodičov, hovoria, že im chýbajú hlavne informácie, ako sa starať o predčasne narodené deti v nemocnici a po prepustení domov. Najviac sa pýtajú na dojčenie, kŕmenie a možnosti rehabilitácie. Hľadajú rady odborníkov, ale aj poradenstvo ostatných mamičiek. Toto všetko sa im snažíme poskytnúť a sprostredkovať. Fungujeme ako most medzi nemocnicou a rodinou,“ hovorí Mgr. Ľubica Kaiserová, predsedníčka združenia malíček.

predčasne narodené deti starostlivosť centrá

Zatiaľ prvé tri Centrá včasnej intervencie vznikli v Bratislave, Prešove a Žiline (www.centravi.sk) minulý rok, aby prostredníctvom špecializovaného tímu odborníkov (fyzioterapeuti, psychológovia, sociológovia, pedagógovia atď.) zlepšili kvalitu života rodín so zdravotne znevýhodneným dieťaťom. Počet takýchto centier by však mal byť na Slovensku vyšší, minimálne 20.

„Vznikli sme pre rodiny. Poskytujeme podporu celej rodine s dieťaťom s rizikovým vývinom – od narodenia, až po jeho 7. rok života. Rodinu podporujeme v jej prirodzenom prostredí  – v rodine, aby sme spolu nachádzali a posilňovali jej vlastné zdroje a možnosti,“ spresňuje prácu centier riaditeľka Centra včasnej intervencie Bratislava, n. o., PhDr. Erika Tichá, PhD.

Sprievodné akcie OZ malíček (v spolupráci s partnermi) pokračujú až do 29.11.:

  • 12. – 13. 11. 2015 – Bratislava – Medzinárodný neonatologický kongres a XIII. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v neonatológii, „Od techniky k rodine“.
  • 16. 11. 2015 – Košice – Purpurová iluminácia významných budov, Dóm Sv. Alžbety a Immaculata.
  • 16. 11. 2015 – Prešov – Purpurová iluminácia významných budov, Vodárenská veža a Katedrála sv. Mikuláša.
  • 22. 11. 2015 – Bratislava – Výstava fotografií predčasniatok z projektu “Ponožky pre život”, Univerzitná Nemocnica sv. Cyrila a Metoda.
  • 16. 11. – 20. 11. 2015 – Prešov – Výstava umeleckých diel (spojená s predajom), výstava handmade výrobkov „Art mám“ z Centra voľného času Jana Pavla II., prezentácia grantového projektu Dôvera, OC MAX Prešov.
  • 16. 11. – 22. 11. 2015 – Trenčín – Týždeň výchovy k manželstvu a rodičovstvu, Stredná zdravotná škola v Trenčíne.
  • 29. 11. 2015 – Prešov – Adventný koncert, Evanjelické kolégium.

Kontakty pre ďalšie informácie:

Doc. MUDr. Darina Chovancová, CSs., predsedníčka Neonatologickej sekcie SPS SLS, chovancova@pe.unb.sk.

Mgr. Ľubica Kaiserová, predsedníčka OZ malíček, 0903/264 784, nasmalicek@gmail.com, www.nasmalicek.sk.

Zdroj: OZ malíček

Redakčne upravené (jam)

Fotografie: OZ malíček a shutterstock.com (titulka)

Pridaj komentár