KAMPAŇ: Ministerstvo šíri informácie o povinnom očkovaní v osadách v rómštine

Bratislava 8. októbra (TASR) – Informácie o očkovaní by sa mali dostať aj bližšie k Rómom, a to prostredníctvom informačnej kampane. V rámci nej sa do obcí a rómskych osád rozdistribuuje 15.000 letákov a 5.000 plagátov s informáciami o dôležitosti povinného očkovania v rómštine. Tie majú podľa štátneho tajomníka ministerstva zdravotníctva Viliama Číšlaka pomôcť pri osvete o očkovaní. Ako poukázala terénna zdravotná asistentka Lucia Horváthová, je totiž veľmi ťažké vysvetľovať rómskym rodičom potrebu očkovania.
Číšlak pripomenul, že prevencia je vždy lacnejšia ako terapia. „Očkovanie patrí k významným a účinným spôsobom prevencie infekčných chorôb. Účinnosť očkovania je jednoznačne dokázaná ústupom až vymiznutím mnohých ochorení, ktorým sa dá vďaka očkovaniu predchádzať,“ doplnil zastupujúci hlavný hygienik SR Ivan Rovný. Vplyv očkovania možno podľa jeho slov najlepšie ukázať na vykorenení pravých kiahní vo svete.
Upozornil, že vzhľadom na súčasný intenzívny pohyb obyvateľstva vo svete nie je vylúčené zavlečenie akejkoľvek infekčnej choroby na Slovensko. „Príkladom je aj import dvoch prípadov osýpok v minulom roku na Slovensko a import jedného prípadu v tomto roku. Pokiaľ je pôvodca nákazy prítomný v populácii niektorej krajiny, riziko zavlečenia infekcie na Slovensko stále trvá,“ uviedol.
Pravidelné povinné očkovanie detí v SR sa vykonáva proti desiatim infekciám, a to proti: záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, detskej obrne, vírusovej hepatitíde typu B, hemofilovým invazívnym infekciám, pneumokokovým invazívnym infekciám, osýpkam, príušniciam a rubeole. Tieto očkovania sú zo zákona povinné. Lekár by mal rodiča na očkovanie dieťaťa písomne pozvať, a to podľa dovŕšeného veku dieťaťa. Výnimku v povinnom očkovaní tvoria deti, ktoré majú kontraindikácie očkovania, teda je u nich známa precitlivenosť na ktorúkoľvek zložku vakcíny.
Celková zaočkovanosť detskej populácie sa v rámci pravidelného povinného očkovania dlhodobo udržiava na úrovni 98 – 99 percent, na krajskej úrovni presahuje 95 percent a rovnako na úrovni väčšiny okresov presahuje 95 percent.

Pridaj komentár