Jeden, alebo trikrát denne, čo je lepšie?

Pri prvom prečítaní nadpisu iste každému napadne viac významov. Ak budeme myslieť na prijímanie jedla, pitie vody (hydratovanie organizmu) alebo počet prejavov lásky milovanej osobe, takmer neomylne platí – čím viac a častejšie, tým lepšie. Ak sa však zamyslíme nad vonkajšou liečbou psoriázy, odpoveď bude skôr opačná.

Zodpovedný pacient a prístupný lekár bývajú úspešnejší

Miestna (lokálna) liečba vonkajšími prípravkami (masťami, krémami, olejmi, roztokmi, tinktúrami, púdrami) je v kožnej medicíne základnou súčasťou celkovej liečby. Dalo by sa povedať, že už odpradávna. Doložiť to môžu nálezy z obdobia egyptských faraónov – v hrobke kráľovnej Hatšepsovet (vládla Egyptu v rokoch 1479 – 1458 p. n. l.) sa našla nádobka s hustým mastným krémom, ktorý kvôli svojej konzistencii nemohol byť voňavkou ani parfumom. Obsahoval palmový olej, muškátový orech, mastné kyseliny a zvyšky dechtu. Podľa prejavov na koži múmie zrejme slúžil na liečbu psoriázy.  Vzhľadom na to, že aj ďalší členovia tejto rodiny (Thutmose I., II., III.) mali podobné prejavy, predpokladá sa genetická príčina.

Už starí arabskí lekári tvrdili, že pacient, choroba a lekár sú ako tri strany trojuholníka, v ktorom platí, že ak sa dve strany spoja proti tretej, táto nemá šancu. Najlepšie je, ak sa pacient spojí s lekárom proti chorobe. Horšie, ak sa pacient spojí s chorobou proti lekárovi – tým, že opomenie alebo zatají niektoré údaje, respektíve nedodržiava liečbu. Rovnako nie je dobré, ak sa lekár spojí s chorobou – napríklad tým, že pacientovi neposkytne všetky informácie o ochorení alebo liečbe. Správne informácie sú tie úplné. Naopak, lekár sa musí prispôsobiť vzdelanostnej úrovni pacienta a jeho veku (veľmi mladí – alebo naopak starší pacienti – nespolupracujú najlepšie). Nie je užitočné ani to, ak je informácií veľa, a je v nich mnoho nových údajov. Podľa štúdií sa považuje za ideálny stav, ak je pacient poučený lekárom v ambulancii, a zároveň dostane informácie v písomnej forme, aby sa k nim mohol doma vrátiť.

Informovanosť a disciplína – dve podmienky úspešnej liečby

Lekári sa u pacientov často stretávajú s mylnou predstavou, že ak liečba nezaberie do 2-3 dní, nie je účinná, a tak ju svojvoľne prerušia. Nevedia však, že koža sa obnovuje až 28 dní, a preto sú prvé výsledky viditeľné až po 2-3 týždňoch. Pod kontrolou personálu v nemocnici sa pacientovi darí lepšie, dodržiavanie dermatologickej liečby v domácom režime už pokrivkáva. Ak má pacient ložiská na miestach, na ktoré si sám nedosiahne, napríklad na chrbte, alebo ak má problémy aj s kĺbmi a nedočiahne si na ramená, predkolenia, často má pocit, že otravuje okolie, keď žiada o pomoc, a preto si dané lokality neošetruje. Výsledkom býva, že hoci pochopil dôležitosť liečby (veď kvôli tomu prišiel za lekárom), doma už nikto neustráži, koľko lokálneho prostriedku si aplikoval, či v dostatočnom množstve, a na všetky miesta.

Komplikácie môžu nastať aj vtedy, ak má pacient pocit, že liečba mu môže poškodiť svojimi vedľajšími účinkami, o ktorých len počul, alebo má nie celkom správne informácie, napríklad z internetu. Častý býva neoprávnený strach z používania kortikoidov, ktoré majú vraj výrazné nežiaduce účinky či hormonálny pôvod, pričom sa zabúda na dôležitý faktor dostatočnej dĺžky liečby. Ak pacient dodržiava presné pokyny lekára ohľadne frekvencie a dĺžky ich používania, liečba je bezpečná. Niekedy sa snaha o ukončenie liečby spája s procesom natierania prípravku (a čakania na vstrebanie), pretože tieto úkony výrazne obmedzujú ostatné denné aktivity. Nikto nechce byť dlhodobo chorý, ale jediná cesta, ako sa zbaviť príznakov ochorenia, je dodržiavanie liečby. Zábudlivcom dobre poslúži pripomienka na zrkadle, poznámka v mobile, respektíve kontrola zo strany blízkeho človeka.

Najlepší výsledok pri jednom prípravku

Koža umožňuje priame a pomerne pohodlné používanie rôznych prípravkov a ich účinných súčastí (salicyl, decht, antibiotiká, kortikoidy, vitamíny). V snahe o dosiahnutie najlepšieho účinku však zohrávajú úlohu nielen ich koncentrácie a vlastnosti, ale aj ďalšie faktory, pričom niektoré sú všeobecné, a niektoré platia iba pre lokálnu liečbu. Niekedy je nutné predpísať nielen jeden, ale aj viaceré lokálne prípravky, v závislosti od ochorenia a miest postihnutia, čo situáciu môže skomplikovať. Poznatky z praxe ukázali, že pacient je schopný používať maximálne tri druhy prípravkov, najlepšie výsledky sa však dostavujú, ak používa iba jeden prípravok. Vhodnou pomôckou preňho býva kúsok papiera, kedy, kam, ako a koľko lokálneho prípravku si má aplikovať. Ak mu nevyhovuje masťový základ, môže požiadať o prípravok s iným, rýchlejšie vstrebávajúcim sa základom (napríklad v gélovej forme).

Vzájomná dôvera

Častým javom je, že aj napriek správne naordinovanej liečbe (a pacientovým ubezpečeniam, že sa poctivo liečil a natieral), výsledok nie je uspokojivý – ani pre lekára, ani pre pacienta. Akýkoľvek nesúlad môže vyústiť do ukončenia liečby, jej neodôvodnenej zmeny, hľadania novej liečby, či až do nedôvery pacienta a lekára, jednostrannej, alebo vzájomnej. Riešenie je pritom veľmi jednoduché – otvorená komunikácia medzi lekárom a pacientom, o všetkých úskaliach, ktoré lokálna liečba psoriázy (ale aj iných kožných ochorení) so sebou prináša.

Pridaj komentár