Homeopatia: Ochorenia majú svoju dynamiku

Homeopatia neoddeľuje ochorenie kože, kolena, či žalúdka a iných orgánov od psychiky. Klasickí homeopati sa riadia základným výrokom, ktorý vyslovil zakladateľ homeopatie, S. Hahnemann: „Neliečim chorobu, ale človeka. Jeho choroba sa začína v mysli.“

 

5 základných bodov

Hahnemann pomenoval svoj systém homeopatia podľa gréckych slov homeos –„podobný“ a pathos  „utrpenie“. Homeopatia  je teda „liečenie tým, čo vyvoláva efekt, ktorý sa podobá na pôvodné utrpenie“. V novej knihe Hahnemann definoval aj zákony a princípy svojej vedy, ktoré skúsenosťami nahromadil za 20 rokov praxe. V nich tvrdí, že:

1. Priebeh vyliečenia zodpovedá určitým prírodným zákonom.

2. Vyliečenie nie je možné, ak sa obchádzajú tieto zákonov.

3. Neexistujú choroby, sú len chorí ľudia.

4. Pretože choroba je dynamický stav, aj liek musí byť taký istý.

5. V každom štádiu choroby pacient potrebuje iba jeden liek. Ak takýto liek nie je stanovený, pacient nemôže byť vyliečený, môže sa mu len dočasne uľaviť…

 

Hľadanie správneho lieku

Po zistení psychickej príčiny stanoví homeopat tzv. „konštitučný“ liek, (celostný, individuálny), ktorý (po jednorazovom podaní) naštartuje uzdravujúcu reakciu organizmu. Homeopatia takúto aplikáciu lieku prirovnáva k ochrannému očkovaniu – vakcinácii.

Podaním konštitučného lieku, zameraného na liečenie psychickej aj fyzickej sféry, možno dosiahnuť vyliečenie i tých chorôb, ktoré štandardná medicína označuje ako nevyliečiteľné, a preto ich nazýva chronickými.

Úspešnosť liečenia však záleží od štádia choroby, a od celkového stavu poškodenia pacientovho organizmu, t.j. patológie. Bolo by neetické, sľubovať vyliečenie pacientovi v poslednom štádiu ochorenia. Lepšie šance na uzdravenie majú tiež deti, než starí ľudia.

Homeopatické lieky

Klasická homeopatia využíva lieky, ktoré sú vyrábané z prírodných zdrojov: pripravujú sa z minerálov, rastlín, zo živočíšnych jedov a z ľudských tkanív. Homeopatiká sa vyrábajú riedením pôvodnej látky a jej dynamizovaním, aby sa dosiahol vysoko efektívny účinok na ľudský organizmus. Platí, že čím vyššie riedenie, tým silnejší účinok na organizmus.

Homeopatiká sú vyrábajú priemyselne, no – na rozdiel od chemicky vyrábaných liekov – nemajú vedľajšie účinky. Pri správnom určení klasickým homeopatom alebo školeným lekárom, a tiež pri správnom užívaní, sa preto pacient nemusí obávať, že mu poškodia zdravie. Distribúciu homeopatík zaobstarávajú lekárne.

Potrebuje homeopat klasické medicínske vzdelanie?

 

Homeopatia je terapia, ktorou liečia „klasickí“ lekári, špecializovaní homeopati, absolventi vysokých škôl, college, či akadémií, kde sa homeopatia vyučuje. Dnešná alopatia (tradičná medicína) nechce priznať, že filozofia homeopatie a alopatie sa diametrálne líši.

Kým alopatia pôsobí prevažne chemickými liekmi na symptóm, a zatláča chorobu smerom dovnútra organizmu, homeopatia – s použitím netoxických liekov – lieči príčinu, nie dôsledok. Preto sa klasická medicína ťažko zmieruje s myšlienkou, že kvalifikovaný homeopat nemusí byť lekár s medicínskym vzdelaním.

Cesty, ako liečiť, sú síce rôzne, a väčšinou jedna druhú vylučuje, no deklarovaný cieľ – zdravie človeka – musí byť vždy rovnaký.

Lekárske kapacity homeopatie

Najznámejší a najúspešnejší homeopati v minulosti zanechali klasickú lekársku prax, aby sa venovali čistej homeopatii. Nositeľom alternatívnej Nobelovej ceny za homeopatiu je nelekár – grécky homeopat George Vithoulkas.

 

Zdroj: http://www.homeoclinic.sk/

Redakčne spracované (taj, jam)

Pridaj komentár