Historický výnos Bielej pastelky prekročil hranicu 900 tisíc eur

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska organizuje verejnú zbierku Biela pastelka od roku 2002. V priebehu dvanástich ročníkov jej existencie sa podarilo celkovo vyzbierať už 906 532,75 eura.

V roku 2013 dosiahol celkový (hrubý) výnos zbierky čiastku 87 912,91 eura, z toho čistý výnos zbierky predstavoval sumu 65 934,68 eura. Vyzbierané prostriedky tvoria priame príspevky do prenosných pokladníc z hlavného dňa zbierky, 2-eurové SMS správy a vklady na účet. Čistý výnos bude použitý na podporu programov a aktivít pre nevidiacich a slabozrakých ľudí v priebehu roka 2014.

V nedávnom hodnotení odborníkov na portáli www.verejnezbierky.sk dosiahla zbierka Biela pastelka skvelý výsledok. Vo všetkých meraných ukazovateľoch jej prisúdili najvyšší možný počet bodov. Webový portál hodnotí úroveň realizácie verejných zbierok a hodnovernosť organizácií, ktoré ich vykonávajú. Tým sa snaží podať pomocnú ruku verejnosti pri orientácii medzi zbierkami, najmä tými pouličnými.

„Takéto hodnotenie ľudí, skúsených v neziskovom sektore a v organizovaní zbierok, nás, samozrejme, veľmi teší a napĺňa energiou pre ďalší ročník verejnej zbierky,“ hovorí Ivana Potočňáková, riaditeľka Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

V tomto roku sa ulice opäť zaplnia bielopastelkovými dobrovoľníkmi počas hlavného zbierkového dňa, ktorý sa uskutoční v stredu 24. septembra. O verejnej zbierke Biela pastelka sa dočítate viac na stránke bielapastelka.unss.sk.

 

Zdroj: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Ilustračné foto

Pridaj komentár