Fínski lekári operovali na Slovensku onkopacienta

Fínski lekári z Univerzitnej nemocnice v Helsinkách, Dr. Monika Carpelan-Holmstrom, PhD. a Dr. Tom Scheinin, PhD., minulý týždeň (20. marca) v Onkologickom ústave sv. Alžbety (OÚSA) laparaskopicky operovali zhubný nádor konečníka.

Obaja poprední svetoví odborníci pritom uplatnili najnovšie postupy tejto miniinvazívnej liečby. Prostredníctvom telemostu sa operácie (online a interaktívne) zúčastnili slovenskí i zahraniční onkochirurgovia, a pre porovnanie sa súbežne konala ďalšia operácia nádoru konečníka, klasickou, otvorenou cestou.

Za uplynulé roky predviedli svoje umenie v OÚSA renomovaní onkológovia zo špičkových svetových nemocníc už po tretíkrát.

„Aj týmto spôsobom hľadáme, ako kvalitnejšie liečiť onkologických pacientov,“ uviedol v súvislosti s prezentáciami svetových onkológov v ústave jeho riaditeľ, doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., h. prof.

Ako spomenul primár Kliniky onkologickej chirurgie LFUK A OÚSA, MUDr. Martin Sabol, PhD., iba za uplynulé dva roky na nej vykonali okolo 160 radikálnych operácií pre nádor konečníka. Na Slovensku tak klinike patrí popredné miesto v operačnej liečbe zhubných nádorov hrubého čreva a konečníka.

 

Fínski lekári (v popredí): Dr. Tom Scheinin, PhD., a Dr. Monika Carpelan-Holmstrom, PhD.

Pridaj komentár