FAKTY A ARGUMENTY o štítnej žľaze

Výskyt značne stúpol

Incidencia (výskyt) karcinómu štítnej žľazy za posledné 3 dekády značne stúpla vo svete, ako aj na Slovensku. Napr. v USA u mužov ročne vzrástla z 2,3 na 4,2/100 000, a u žien z 5,9 na 11,7/100 000 obyvateľov. Na vzostupe incidencie karcinómu štítnej žľazy sa môže podieľať rádioaktívny spad pri testovaní atómových bômb a haváriách jadrových reaktorov (únik rádioaktívneho jódu), znečisťovanie životného prostredia, ale aj zlepšená diagnostika. Táto sa odráža vo väčšom počte odhalených malých karcinómov, a stabilný podiel úmrtí, napriek zvýšenému výskytu karcinómu, to potvrdzuje.

Uzlová struma – potenciálna malignita

V krajinách s efektívnou jódovou profylaxiou (vrátane Slovenska) vymizla endemická struma (zväčšená štítna žľaza).  Týmto zásahom významne poklesol aj výskyt uzlovej strumy (z niekoľkých desiatok na niekoľko málo percent). V podmienkach jódového deficitu boli hlavnou príčinou častej uzlovej strumy hyperplastické uzly, malígne uzly boli relatívne zriedkavé. Pri ústupe uzlovej strumy z nedostatku jódu je v súčasnosti malignita oveľa častejšou príčinou uzlov, ako v minulosti. Riziko malignity v solitárnej (ojedinelej) uzlovej strume je 5 – 10 %, u detí a mladých dospelých ešte vyššie. Preto je potrebné ku každej uzlovej strume pristupovať ako k potenciálnej malignite.

Na vine sú gény

Všetky karcinómy sú spôsobené abnormalitami génov. Môže ísť o mutácie tumor supresorových („proti“-nádorovo pôsobiacich) génov, aktiváciu onkogénov („pro“-nádorovo pôsobiace gény),poruchu reparačných mechanizmov dezoxyribonukleovej kyseliny (DNA, nositeľka genetickej informácie v bunke), alebo kombináciu viacerých problémov. Rakovinu štítnej žľazy spôsobujú faktory, ktoré majú na svedomí poruchy génov riadiacich rast a chorobné bujnenie tkaniva.

Kedy sa podozrenie na malignitu takmer rovná istote?

Väčšina uzlov, či už malígnej, alebo benígnej povahy, nespôsobuje žiadne ťažkosti. Dlho neodhalené veľké uzly môžu spôsobiť prehĺtacie a dýchacie ťažkosti. Podozrenie na malignitu, niekedy hraničiace s istotou, je oprávnené v prípadoch:

rýchleho rastu uzla,

jeho tvrdej konzistencie a hrboľatého povrchu,

jeho nepohyblivosti,

zväčšenia lymfatických uzlín,

nevysvetliteľného zachrípnutia.

(Pri takomto klinickom obraze už ide o pokročilé štádia ochorenia, s ktorými sa v súčasnosti stretávame zriedka.)

Negatívny dopad radiácie

Radiácia zostáva jednou z najčastejších príčin poškodenia génov. Existuje veľké množstvo dôkazov, že spôsobuje rakovinu štítnej žľazy, prsníka, kostnej drene, kostí, ako aj pľúc. Môže ísť o žiarenie využívané v medicíne, hlavne terapeutická externá iradiácia, alebo profesionálne ožiarenie. Pri havárii jadrových reaktorov dochádza k úniku rádioaktívneho jódu.

Slovníček cudzích slov:

cytologické vyšetrenie – vyšetrenie buniek mikroskopom,

hypotyreóza – znížená funkcia štítnej žľazy,

hypertyreóza – zvýšená funkcia štítnej žľazy,

mutácia – štrukturálna zmena génov,

tenkoihlová biopsia – diagnostická metóda, pri ktorej sa tenkou ihlou odoberá

malé množstvo tkaniva na cytologické vyšetrenie,

tyroxín – hormón štítnej žľazy, ktorý sa tvorí vo folikulárnych bunkách,

struma – chorobné zväčšenie štítnej žľazy.

Pridaj komentár