Eurovea prichýli akciu 5 minút pre zdravie

Spolok medikov SZU pozýva všetkých návštevníkov obchodného centra Eurovea na 2. ročník podujatia 5 minút pre zdravie. Edukačná kampaň sa uskutoční v nedeľu 22. septembra, od 10:00 do 19:00 hod. Cieľom akcie je upozorniť  návštevníkov nákupného centra a verejnosť na skutočnosť, že aktivity prospešné pre zdravie často nezaberú viac ako 5 minút z celého dňa.

Niektoré stanovištia budú zamerané na identifikáciu rizikových faktorov najrôznejších horôb, iné poslúžia na vzdelávanie v oblasti prvej pomoci, hygieny, zlozvykov, poradenstva v gynekologických otázkach, či pomoci pri odvykaní od závislostí. Stánky budú ponúkať aj poradenstvo.

Cieľovou populáciou sú jednotlivci, ale aj celé rodiny, ktoré svoj voľný čas trávia v nákupnom stredisku. Celodenné aktivity oslovujú náhodných okoloidúcich, špecificky podľa veku: zvlášť pre dospelých, zvlášť pre deti (predškolský vek a mladší školský vek). Pre deti je pripravený pútavý program so zdravotno-výchovným pozadím. Pre zúčastnených budú k dispozícii ukážky prvej pomoci a modelové situácie, pri ktorých si návštevníci môžu overiť svoje znalosti.

Partnerom podujatia je aj pacientska organizácia Europacolon Slovensko, bojujúca proti kolorektálnemu karcinómu, ktorá príde s nafukovacím hrubým črevom.

Spolok medikov SZU sa teší na vašu účasť.

Foto: z akcie 5 minút pre zdravie v roku 2012

Pridaj komentár