Doplácanie za lieky = nedostupnosť liečby?

Od 1. augusta 2012 sa výrazne zvýšili doplatky za lieky a od 1. októbra sa opäť vyhláškou zvyšujú doplatky za niektoré lieky. Celý kategorizačný zoznam teda opakovane prešiel dvoma zníženiami cien. Postihnutí budú najmä pacienti so srdcovo-cievnymi chorobami, pacienti trpiaci psychiatrickými ochoreniami, astmou, epilepsiou, tráviacimi ťažkosťami… Napriek tomu, že výrobcovia ceny liekov neustále znižujú, doplatky sa paradoxne zvyšujú. Argument, že za každý finančne náročný liek existuje náhrada (generikum), podľa odborníkov neobstojí.

Najohrozenejší kardiaci

Na Slovensku je až 80 % obyvateľstva priamo ohrozených vznikom srdcovo-cievnych ochorení. Zavedenie zvýšených doplatkov sa má podľa odborníkov dotknúť asi milióna ľudí. Väčšinou ide o dôchodcov alebo ľudí na invalidnom dôchodku. Podľa prezidentky Slovenskej kardiologickej spoločnosti doc. MUDr. Evy Goncalvesovej, CSc. by kardiologickí pacienti mohli zaplatiť za lieky o 25-miliónov eur ročne viac, ako platia teraz.

„Zavedenie doplatkov môže výrazne ovplyvniť efektivitu zdravotnej starostlivosti,“ zdôrazňuje odborníčka. Na Slovensku užíva 1,7 milióna ľudí nejaký typ kardiologického lieku, vysoký tlak má vyše 1,1-milióna. Napríklad 48-ročný pacient po transplantácii srdca (v apríli 2008) užíva 6 liekov, výška doplatkov za lieky sa od 1. júla 2009 zvýšila zo 14,13 eur za mesiac na 36,71 eur mesačne (k 1. augustu 2012). Po nadobudnutí účinnosti „októbrovej“ vyhlášky bude výška jeho doplatkov 42,67 eur. Pritom cena liekov sa z 1 224,71 eur znížila na 582,15 eur! Teda viac ako o polovicu! Vyhláška zároveň ponúka generiká – ako náhradné lieky za lieky s vysokým doplatkom.

Podľa E. Goncalvesovej však mnohé nespĺňajú ani základné kritériá, a jedno sa dokonca muselo z trhu na príkaz ŠÚKL stiahnuť. Ďalšie odporúčané generikum sa nemôže zasa zamieňať bez intenzívnej starostlivosti. Príkladov, keď zvýšenie doplatkov za lieky môže v niektorých prípadoch ohroziť doteraz úspešnú liečbu u pacientov, je viacero. Ako uviedol prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., pri „typickom“ slovenskom pacientovi (46-ročný obézny muž, fajčiar s pozitívnou rodinnou anamnézou, 3 roky liečený pre vysoký krvný tlak) sa dobrou medikamentóznou liečbou podarilo znížiť riziko akejkoľvek fatálnej i nefatálnej kardiovaskulárnej choroby z 36 na 6 %!

„Pacient sa cíti po troch rokoch liečby dobre, krvný tlak je v medziach normy, laboratórne parametre sa upravili. Mohli by sme povedať, že je všetko v poriadku, ak by sme takto pokračovali. Ale – kým doplatky pacienta za lieky k 1. júlu 2009 boli 66,64 eur, k 1. augustu tohto roku to bolo 144,23 eur a podľa novej vyhlášky budú až 146,40 eur,“ upozorňuje na alarmujúce výšky doplatkov za lieky prezident Slovenskej asociácie aterosklerózy D. Pella. Pritom aj pri druhoch liekov, ktoré užíva tento pacient, pozorujeme pokles ceny liekov o zhruba 50 %.

Pomôže iba zmena legislatívy

Problém nastal, keď vyhláška MZ SR vydaná bývalým ministrom zdravotníctva určila tzv. klastre liekov – úhradové skupiny. Ide o umelo vytvorené skupiny liekov s rôznymi účinnými látkami, rôznymi liekovými formami a rôznymi silami, pre ktoré sa stanovuje výška úhrady zdravotnými poisťovňami, a tým aj výška doplatku pacienta. To znamená, že liekom s podobným, ale nie rovnakým účinkom sa určila jednotná úhrada, najlacnejší liek v klastri je plne hradený. Odborníci tvrdia, že zlúčili veľké skupiny liekov, pričom mnohé sú svojím účinkom neporovnateľné. Úhradu poisťovne v zlúčenej skupine určujú tie lieky, za ktoré poisťovňa dopláca najmenej. Aby sa táto situácia s nehoráznym zvýšením doplatkov a podľa odborníkov aj medicínsky nepochopiteľným prístupom zmenila, bude potrebná zmena v prístupe k stanoveniu úhrad. Je nevyhnutné prehodnotiť systém vytvorenia úhradových skupín a prejsť z matematického princípu na odborný. Táto vyhláška je v súčasnosti v pripomienkovom konaní na MZ SR, no jej navrhované zmeny nie sú také rozsiahle, ako by pacienti očakávali. Podľa všetkého k výraznému prehodnoteniu doplatkov nedôjde. Dovtedy si budú pacienti – ak sa chcú kvalitne liečiť – priplácať. Len pre zaujímavosť: priemerná mzda na Slovensku je 781 eur, priemerný dôchodok 375 eur.

Pridaj komentár