Domáci pôrod – čo preň môžem urobiť?

(Zdroj foto: AdobeStock.com)

Pôrod dieťaťa je najväčšia udalosť v živote ženy. Je jasné, že každá mamička túži po tom, aby všetko prebehlo dobre a narodilo sa jej zdravé dieťa.

Domáci pôrod je pre niektoré ženy dobrým riešením, pre iné však nie. Tvrdohlavosť môže byť v tomto prípade nebezpečná – pre vás, aj pre dieťa.

Pozrime sa spolu na výhody a nevýhody domáceho pôrodu, a tiež na niektoré zdravotné komplikácie, pri ktorých je pôrod v nemocnici vhodnejší, dokonca nevyhnutný.

Čo je prirodzený pôrod?

Prirodzený pôrod je taký, ktorý sa začne a postupuje spontánne – žena porodí dieťa vo vlastnom rytme, svojím vlastným úsilím a bez vonkajších zásahov. Dieťa zostáva po pôrode s matkou.

Aké možnosti máme na Slovensku?

 1. Rodiť v pôrodnici, ktorú si slobodne vyberieme.
 2. Porodiť doma (tzv. načierno), bez zabezpečenia systémom zdravotnej starostlivosti.

Čo hovorí naša legislatíva?

Nezakazuje žene rodiť doma, pokiaľ je domáci pôrod vnímaný ako neodkladná zdravotná starostlivosť. Taktiež neprikazuje žene rodiť v zdravotníckom zariadení.

Legislatíva upravuje rozsah činnosti pôrodnej asistentky, ktorá môže svoju prácu vykonávať v akomkoľvek prostredí, vrátane domáceho, ambulantného, v nemocniciach, alebo na klinikách.

Čo v slovenskej legislatíve chýba – a čo je potrebné doplniť?

Napriek tomu, že naša legislatíva domáci pôrod (za asistencie pôrodnej asistentky) umožňuje, zabezpečenie ochrany zdravia matky je nepostačujúce. Legislatíva totiž nedefinuje:

 • nutnú kvalifikáciu a kompetenciu pôrodnej asistentky pre samostatnú prax – nie je určené, aké vzdelanie/prax musí mať,
 • podmienky, za ktorých môže domáci pôrod prebehnúť – aké prístrojové vybavenie musí pôrodná asistentka zabezpečiť,
 • štandardné postupy na presun do nemocnice počas pôrodu, ak to bude potrebné.

Nezlyháva len legislatíva

Žiaľ, na Slovensku máme nedostatok kvalifikovaných pôrodných asistentiek. Chýba aj nadväzná starostlivosť a spolupráca pôrodných asistentiek s gynekológmi a pôrodnicami.

Čo nám hrozí, ak legálnosť domáceho pôrodu nedefinujeme dostatočne?

Čoraz viac slovenských žien rodí doma. Zvyšovanie počtu domácich pôrodov, avšak pri stále nižšom počte pôrodných asistentiek, spôsobuje stav, že túto činnosť vykonávajú aj nekompetentné osoby.

Navyše, domáci pôrod častokrát vyžaduje presun do nemocnice, a preto treba zabezpečiť dostatočnú informovanosť nemocničného personálu o priebehu pôrodu. Rovnako strach pred legislatívou “ochromuje” pôrodné asistentky v tom, aby podávali korektné informácie o priebehu pôrodu (nemocničnému personálu).

pôrod doma legislatíva
Zdroj foto: Shutterstock.com

Za akých podmienok je domáci pôrod na Slovensku bezpečný?

Hoci u nás počty domácich pôrodov každým rokom rastú, stále je ich pomerne málo, pokiaľ sa porovnávame s väčšinou krajín EÚ. A to so sebou nesie riziko nedostatočných skúseností pôrodných asistentiek.

Nemôžeme sa uspokojovať ani tým, že keď bude najhoršie, zavoláme sanitku. Veď je celkom isté, že v nej nebude sedieť lekár s 8-ročnou špecializáciou v odbore gynekológia a pôrodníctvo!

A čo slovenská infraštruktúra? Pri niektorých komplikáciách predsa rozhodujú minúty, až sekundy! Lenže rýchly príjazd do nemocnice je častokrát sťažený zápchami, hlavne vo väčších mestách.

Čo vedie Slovenky k túžbe rodiť doma?

Prvá skupina žien považuje domáci pôrod za prirodzenú vec. Túžia po intimite, chcú byť len so svojimi najbližšími, prežívať rodinnú radosť, a bezprostredne po pôrode chcú mať svoje dieťa pri sebe.

Druhá skupina rodí doma zo strachu pred slovenským zdravotníctvom. Nechcú mať z pobytu v nemocnici doživotnú traumu. Môžu to byť ženy, ktoré v minulosti natrafili na neochotné sestry či lekárov, čo ich nútili rodiť v neprirodzených polohách, alebo ich inak frustrovali.

Rola pôrodnej asistentky

Pôrodná asistentka má za úlohu udržiavať optimálny fyzicko-psychicko-sociálny zdravotný stav matky a dieťaťa pred, počas a po pôrode. Počas pôrodu pomáha gynekológom a neonatológom.

Pôrodnú asistenciu poskytujú registrované pôrodné asistentky, resp. pôrodné asistentky s licenciou na výkon samostatnej zdravotníckej praxe. V súčasnosti je na Slovensku 1900 pôrodných asistentiek, avšak iba 18 z nich má licenciu na samostatnú prax. Väčšinou pracujú v nemocniciach, ambulanciách, alebo vykonávajú administratívnu činnosť.

Na Slovensku hradí prácu asistentiek v domácom prostredí len poisťovna Union, a to do výšky 15 eur za návštevu. Z toho 5 návštev môže byť uskutočnených v tehotenstve a 2 návštevy sú v šestonedelí.

Aké možnosti majú ženy v iných krajinách?

Anglicko – pôrodné asistentky sú rovnako úspešné ako nemocnice

Ženy s nízkym predpokladaným rizikom pri pôrode si môžu vybrať, či budú rodiť:

 • v klasickej nemocnici – pod vedením lekárov,
 • v pôrodnom dome pri nemocnici – vedenom pôrodnými asistentkami,
 • v samostatne stojacom pôrodnom dome – vedenom nezávislými pôrodnými asistentkami,
 • vo vlastnom dome.

Tento výber umožňuje britský národný zdravotný systém, ktorý nastavuje optimálny systém pôrodov (podľa štúdií Birthy place). Jednotlivé miesta pôrodov vykazujú porovnateľné výsledky s nemocnicami.

Holandsko – pôrod ako rodinná udalosť

Starostlivosť o ženy počas pôrodu sa delí na primárnu – ženy rodiace doma (s nízkym rizikom komplikácií), sekundárnu – ženy rodiace na klinike, a terciárnu – ženy rodiace v nemocnici. Pôrodné asistentky tu majú vysoké postavenie a vysokú úroveň vzdelania. Pracujú vo dvojiciach.

Ženy z primárnej skupiny si za pôrod v nemocnici doplácajú cca 300 eur. Ženy z treciárnej a sekundárnej skupiny majú pôrod v nemocnici plne hradený zdravotnou poisťovnou.

Do skupín ich zaraďujú na začiatku tehotenstva, keď im je pridelená aj pôrodná asistentka. Ak však počúvajú rady asistentiek a ich zdravotný stav sa zlepší, môžu byť počas tehotenstva preradené do inej skupiny.

domáci pôrod cena
Zdroj foto: Shutterstock.com

Výhody domáceho pôrodu:

 • 100 % súkromie – väčší pokoj.
 • Vyplavenie endorfínov – lepšie prežívanie pôrodu.
 • Nepravdepodobné oddelenie matky od dieťaťa bezprostredne po pôrode.
 • Vyššia pravdepodobnosť, že sa o vás postará pôrodná asistentka, ktorú poznáte.
 • Nižšia pravdepodobnosť, že bude použitý inštrumentálny nástroj – pinzeta, kliešte. (Samozrejme, sú porôdy, pri ktorých je inštrumentálna výpomoc potrebná).
 • Štúdie Birthy place dokazujú nižší počet sekcií (oproti pôrodom v nemocnici).
 • Po odtoku plodovej vody odpadá starosť, ako sa prepraviť do nemocnice.

Nevýhody domáceho pôrodu:

 • Nedostupnosť epidurálnej anéstézie.
 • O novorodenca sa musíte postarať vy, alebo vaša pôrodná asistentka. Nemáte k dispozícii žiadneho neonatológa (špecialistu na starostlivosť o novorodencov).
 • Ak sa domáci pôrod skomplikuje, nebude v bezprostrednom dosahu lekár, ako keby ste rodili v nemocnici.
 • Vyššie riziko úmrtia novorodenca, než pri pôrode v nemocnici. Napriek tomu je úmrtnosť dojčiat pri domácom pôrode veľmi nízka.
 • U prvorodičky je väčšie riziko komplikácií, než u ženy, ktorá v minulosti už rodila.

V akých situáciách musí byť rodička prevezená do nemocnice:

 • pôrod nepostupuje,
 • pôrod panvovým koncom,
 • nepomer hlavičky dieťaťa k panve ženy,
 • zakliesnenie ramienka dieťaťa,
 • obtočenie pupočníkovej šnúry,
 • prepad pupočníkovej šnúry,
 • smolka v plodovej vode (voda má nazelenalú farbu).
 • odtrhnutie, alebo neúplné vylúčenie placenty,
 • novorodenec má nedostatočný tep a problémy s dýchaním.

Ste tá pravá na domáci pôrod?

Pokiaľ netrpíte vysokým krvným tlakom, nemáte cukrovku, nadváhu, nefajčíte, neužívate drogy a nie ste HIV pozitívna, v Anglicku by vás zaradili do skupiny s nízkym rizikom, a mohli by ste si vybrať, kde chcete rodiť. Vyššie spomínané ochorenia totiž môžu viesť k:

 • predčasnému pôrodu,
 • preeklampsii (vysokému krvnému tlaku v tehotenstve),
 • srdcovým poškodeniam,
 • defektu mozgu, chrbtice, miechy,
 • cisárskemu rezu,
 • smolke pri pôrode,
 • zvýšenej teplote na začiatku pôrodu,
 • poškodeniu obličiek u matky.

Nízkorizikové nie sú ani:

 • dospievajúce ženy,
 • ženy nad 35 rokov,
 • ženy, ktoré čakajú dvojčatá (alebo viac detí),
 • ženy, ktoré pri predchádzajúcom pôrode stratili viac ako 1 liter krvi,
 • ženy, ktoré majú nesprávne natočený plod,
 • ženy, ktoré už mali predčasný pôrod,
 • ženy, u ktorých sa očakáva predčasný pôrod (37. týždeň, alebo skôr),
 • ženy, ktoré sú náchylné na vznik kŕčov (napríklad epileptičky),
 • ženy, ktoré v minulosti podstúpili sekciu.
domáci pôrod v domácom prostredí
Zdroj foto: Shutterstock.com

Aké vybavenie by mala mať so sebou pôrodná asistentka?

 • kyslík pre dieťa,
 • rehydratačné roztoky (prípadne aj infúzne), keď je rodička dehydratovaná,
 • sterilné rukavice,
 • gázy,
 • bavlnenú čiapku pre dieťa,
 • rúšku,
 • nepremokavú plachtu na posteľ,
 • teplomer,
 • zošívacie nástroje,
 • zariadenie na počúvanie oziev plodu,
 • lieky na spomalenie alebo zastavenie krvácania.

Ako správne zorganizovať domáci pôrod?

 • Zabezpečte si kvalifikovanú pôrodnú asistentku a kvalifikovaného pôrodníka. Pôrodná asistentka by mala spolupracovať s nemocnicou.
 • Pôrodnú asistentku najprv dobre spoznajte, aby ste mali istotu, že máte rovnaké názory na to, ako má domáci pôrod prebehnúť.
 • Zabezpečte si pediatra, ktorý vyšetrí vaše dieťa 24 hodín po pôrode.
 • Naplánujte si prevoz do nemocnice, ak existuje možnosť, že ho budete potrebovať. Uistite sa, že ho máte zabezpečený.
 • Požiadajte svoju pôrodnú asistentku, aby zabezpečila v najbližšej nemocnici možnosť poskytnutia zdravotnej starostlivosti, pokiaľ to bude nevyhnutné.
 • Opýtajte sa pôrodnej asistentky, čo všetko budete pri domácom pôrode potrebovať.

A nakoniec si položte 4 zásadné otázky:

 1. Chcem rodiť do vody?
 2. Ktorí ľudia budú pri pôrode?
 3. Chcem dojčiť svoje dieťa tesne po pôrode?
 4. Dokážem sa vyrovnať s bolesťou bez epidurálnej anestézie?

Ak ste si už istá, že chcete rodiť doma

Iniciatíva pôrodných asistentiek Slovenska (IPAS) pomáha ženám, ktoré chcú priviesť dieťa na svet v domácom prostredí. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ich kontaktovať na http://ipask.sk/.

Autorka je farmaceutka

Pridaj komentár