Domáca starostlivosť na Slovensku je zanedbaná! Viac ako100-tisíc ľudí sa k nej nevedia dostať!

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Domáca neformálna starostlivosť, vykonávaná príbuznými v záujme odkázanej osoby, tvorí podľa európskych prieskumov, až 80 % dlhodobej starostlivosti. Európska stratégia dlhodobej starostlivosti zdôrazňuje jej spoločenský aj ekonomický prínos. Napriek tomu, na Slovensku nie je uznaná, ani integrovaná do systému dlhodobej starostlivosti (LTC). Komora opatrovateliek Slovenska pri príležitosti blížiacich sa volieb do EÚ parlamentu upozorňuje, že Slovensko už 13. rok ide stále opačným smerom, ako iné členské krajiny Európy.

Už od roku 2011 prebieha na Slovensku proces Deinštitucionalizácie (DI) sociálnych služieb. Ide o reformu, ktorej cieľom mala byť zmena k podpore starostlivosti o ľudí ŤZP a odkázaných na pomoc inej osoby v ich domácom prirodzenom prostredí. „Žiaľ, po 13 rokoch vidíme len málo zásadných zmien. „Jediným pozitívom bolo zavedenie a zvýšenie príspevku na opatrovanie, avšak iba pre úzku skupinu osôb odkázaných na 24-hodinovú starostlivosť,“ uviedla podpredsedníčka Komory opatrovateliek Slovenska (KOS) Iveta Ždiľová.

Na Slovensku využíva domácu starostlivosť približne 80-tisíc ľudí. „Bez domácej starostlivosti a rodinných opatrovateľov by celý sociálny a zdravotný systém skolaboval. Bytostne sa to týka každého z nás, “dodala I. Ždiľová.

Podľa KOS, Slovensko čelí obrovskému problému, ktorý sa bude pri ďalšej nečinnosti len zhoršovať. „Príbuzní väčšinou nemajú možnosť slobodného výberu, či chcú/môžu poskytovať starostlivosť; priemerný vek opatrovateľa sa blíži k dôchodkovému. Senior sa stará o seniora, možno dvoch. Mladí sa tejto práci, z viacerých dôvodov, aj ekonomických, vyhýbajú,“ vysvetľuje I. Ždiľová. Ako dodala, na Slovensku rastie počet osamelo žijúcich osôb, psychiatrických, a neurologických ochorení. Neskrýva tak obavy, ako bude Slovensko v najbližších rokoch zvládať dopyt po starostlivosti o znevýhodnených ľudí, pri rastúcom nedostatku kvalitných, odborne zručných, fyzicky a duševne schopných opatrovateľov.

Podľa podpredsedníčky KOS potrebujeme systém starostlivosti, ktorý bude ohľaduplný aj k prevencii a ochrane zdravia opatrovateľov. „Ako správny sociálny štát sa síce sústredíme na holistické napĺňanie potrieb osôb ŤZP a inak zdravotne znevýhodnených, ale žiadna ich sociálna inklúzia a integrácia nebude možná bez príbuzných a opatrovateľov, ktorí im pomáhajú. Ignorujeme zdravie opatrovateľov, ich potrebu podpory duševného zdravia, rovnováhy medzi pracovným, súkromným životom a starostlivosťou,“ upozornila.

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Opatrovatelia vykonávajú obrovskú sociálnu, ekonomicky aj spoločensky významnú službu pre ľudí aj štát, vo verejnom záujme. Rodinní opatrovatelia šetria náklady štátu za pobytovú starostlivosť, často bez nároku na príspevok na opatrovanie. Podľa KOS by mal preto štát recipročne pomôcť pri ochrane zdravia a bezpečnosti v domácnosti každej odkázanej osobe na starostlivosť, s ohľadom na jej ekonomický a sociálny status, v záujme podpory opatrovateľa a udržania sebestačnosti opatrovaného. „Domáce prostredie, v ktorom sa starostlivosť poskytuje, musí byť vhodné a bezpečné pre všetkých. Ochrana pred pošmyknutím, pádom, požiarom, poškodením zdravia by sa mali stať samozrejmosťou! Zlepšenie digitálnych zručností a využívanie potrebných moderných technológií, alebo pomôcok pre zlepšenie či udržanie kognitívnych, motorických schopností a udržanie sebestačnosti, musia byť k dispozícii osobe, ktorá ich potrebuje, čo najskôr,“ apeluje I. Ždilová

S blížiacimi sa voľbami do EU parlamentu, Komora opatrovateliek Slovenska, vyzýva všetkých kandidátov vo voľbách do EÚ parlamentu, aby sa po prípadnom zvolení za Europoslanca, zaviazali podporovať neformálnych opatrovateľov a komoru opatrovateliek, a zapojili sa do záujmovej skupiny „Európskych šampiónov pre opatrovateľov“, ktorá pôsobí na pôde EÚ Parlamentu od roku 2007 a úzko spolupracuje s EÚ Komisiou, EP aj WHO. Jednou z priorít všetkých kandidátov by mala byť ochrana zdravia a bezpečnosti opatrovateľov, posilnenie ich hlasu pre budúcnosť sociálnej Európy a nášho slovenského systému dlhodobej starostlivosti. „Téma starostlivosti sa týka všetkých rovnako, a odráža úroveň našej spoločnosti,“ uzavrela podpredsedníčka KOS.

O Komore opatrovateliek Slovenska:

Vznikla ako reakcia na situáciu, v ktorej sa nachádzajú opatrovatelia a sanitári pracujúci na Slovensku i v zahraničí a následok dlhoročnej ignorácie opatrovateliek/ľov v systéme starostlivosti, bez zakotvenia povolania v zákone a pomenovania kompetencií. Úlohou KOS je zlepšenie postavenia slovenských opatrovateliek, opatrovateľov, domácich opatrovateliek, opatrovateľov, sanitárok a sanitárov. Viac informácií nájdete na stránke www.komoraopatrovateliek.sk.

V Bratislave, dňa 3.6.2024

Mgr. Iveta Ždiľová
podpredsedníčka Komory opatrovateliek Slovenska
tel.:+421 903 484 338
mail.: podpredsednicka@komoraopatrovateliek.sk

Pridaj komentár