Dnes sa začína Týždeň proti rakovine

Bratislava, 21. október 2013 – Týždeň proti rakovine (21.10.-25.10.2013) sa opätovne spája s prevenciou a informovanosťou. Každý rok volí Liga proti rakovine aktuálnu tému, ktorou chce vyvolať reakciu na komunikovaný problém. Tohtoročná preventívno-informačná kampaň chce jazykom blízkym cieľovej skupine zaujať jej pozornosť pri zodpovedaní ústrednej otázky kampane: „SuperHero či SuperZero? Alebo ako cigarety a alkohol „zlikvidujú“ každého hrdinu.“

 

SUPERHERO či SUPERZERO?

Kampaň je zameraná na mladých ľudí vo veku 12-25 rokov, keďže alkohol a cigarety už dávno nie sú len záležitosťou dospelých. Žiaľ, stále viac mladých ľudí začína so svojou prvou cigaretou v detskom veku a holduje z rôznych dôvodov alkoholu. Aj preto sa ich Liga proti rakovine v rámci jesenného Týždňa proti rakovine rozhodla upozorniť mladých ľudí na dôsledky, ktoré fajčenie a nadmerné požívanie alkoholu prináša.

Vizuály kampane, ktoré mladých ľudí oslovujú, boli cielene pripravené tak, aby im táto cieľová skupina porozumela. Navonok by ich mala vnímať ako recesiu, ktorá vyvolá o tému záujem, s následnou sebareflexiou a zmenou vnímania životného štýlu. Postavy „Catwoman“ a „Batman“, nie sú v ponímaní kampane (na rozdiel od filmového spracovania), nasledovaniahodnými „hrdinami“. Ich stvárnenie nie je lichotivé, a chce upozorniť práve na to, že tieto neduhy môžu zdegradovať povesť kohokoľvek.

Preklikom na www.superzero.sk sa dostanete na špeciálne vytvorenú stránku. Tvorcami kampane „SuperZero“ sú agentúry Melon Marketing (pre on-line komunikáciu) a Effectivity (pre off-line časť).

 

Informačná brožúrka

Upozornenie, že „fajčenie a pitie alkoholu z Teba hrdinu neurobia, ale môžu vážne ohroziť Tvoj život“, nie je len suchou frázou. Tento odkaz je podporený vydaním BROŽÚRKY. V nej môžu čitatelia nájsť odpovede na viaceré otázky, ako napríklad:

Čo fajčenie a Tvoje srdce?“, „Ako vplýva fajčenie na mozog?“, „Ako trpí pri fajčení Tvoj nos a hrdlo?“, „Má fajčenie vplyv aj na plodnosť?“, „Čo sa stane, keď prestaneš fajčiť?“, „Aký vplyv na zdravie má alkohol?“ a iné.

Odpovede na tieto otázky sú formulované jednoducho a zrozumiteľne. Sprievodná BROŽÚRKA, ktorá bude v rámci kampane rôznymi spôsobmi distribuovaná do škôl, či na miesta pohybu mladých ľudí, nechce prikazovať či zakazovať – obsahuje ilustrované vtipné kresby, ktorými nepoúča, ale vysvetľuje, a necháva na rozhodnutí čitateľa, ako informácie vyhodnotí.

 

DEŇ JABĹK

V závere Týždňa proti rakovine, v piatok 25. októbra 2013, sa uskutoční už po 15-tykrát tradičný Deň jabĺk. Heslo „Vymeň cigaretu za jablko“ platí aj pre tento ročník. Rovnakú výzvu používala Liga proti rakovine i v minulosti, aby prostredníctvom jablka – symbolu zdravia a zdravej výživy – približovala potrebu a význam prevencie.

V Bratislave a v sídlach organizačných zložiek Ligy proti rakovine (Piešťany, Lučenec, Bardejov, Banský Bystrica, Liptovský Mikuláš, Nitra, Michalovce, Trnava, Vranov nad Topľou, Nové Zámky, Skalica, Košice, Žilina, Trenčín) budete môcť stretnúť dobrovoľníkov Ligy proti rakovine, ktorí vás oslovia a ponúknu vám jablko aj informačnú BROŽÚRKU. V Bratislave sa jablká budú rozdávať na rôznych miestach od 15:00 – dobrovoľníkov stretnete na Kamennom námestí, v OC Polus City Center, pred Tescom v Petržalke, v OC Avion a IKEA a pred Tescom na Zlatých pieskoch. Pochádzajú z úrody slovenských pestovateľov. Dodanie cca 3 ton jabĺk už po 15-tykrát zabezpečuje odbytové družstvo producentov ovocia SK FRUIT Ostratice.

 

Sprievodný program v Eurovey

Špeciálne podujatie s rozšíreným programom sa uskutoční v ten istý deň v obchodnom komplexe Eurovea. Okrem rozdávania jabĺk (od 15:30) bude popoludnie spestrené súťažami pre mladých. Deň jabĺk prídu podporiť svojou prítomnosťou aj niektorí slovenskí umelci a športovci: spevák Martin Harich (vystúpi v rámci svojho koncertného turné), tanečníci Melánia KasenčákováJohny Mečoch, niekoľkonásobný majster sveta v karate Roman Volák,  či profesionálny boxerista Tomi „Kid“ Kovács.

Od 16:00 sa budete môcť v Eurovey zabaviť, získať dôležité  informácie a vyhrať zaujímavé ceny. Moderátorom podujatia je Roman Juraško, ktorý s Ligou proti rakovine spolupracuje na mnohých projektoch. Všetci spomínaní sa do podpory kampane zapojili bez nároku na honorár.

 

Zdroj: www.lpr.sk, redakčne upravené a krátené (jam)

Pridaj komentár