Deň narcisov umožňuje financovať konkrétne projekty

Ak ste si v piatok 16. apríla pripli na svoj odev narcis, podporili ste 14. ročník Dňa narcisov, ktorý je jedinou verejno-prospešnou finančnou zbierkou Ligy proti rakovine. Nosením narcisu – symbolu zbierky – ste vyjadrili spolupatričnosť a podporu onkologickým pacientom. Ak ste prispeli i finančne, akýkoľvek váš dobrovoľný príspevok pomôže realizovať množstvo programov a projektov pre onkologických pacientov bez ohľadu na vek a onkologickú diagnózu.

Vyzbierané finančné prostriedky počas Dňa narcisov vracia Liga proti rakovine späť verejnosti vo forme financovania programov a projektov na podporu onkologických pacientov i širokej verejnosti. O rozdelení výnosu tohtoročného Dňa narcisov rozhodla 11-členná Generálna rada na svojom zasadnutí 11. mája 2010. Liga proti rakovine realizuje a financuje projekty a programy v oblastiach: psychosociálnej podpory: centrá pomoci Ligy proti rakovine v Bratislave a v Košiciach, Linka pomoci na t. č. 02/52 96 51 48, ubytovacie zariadenie pre rodičov hospitalizovaných detských onkologických pacientov v Bratislave a Košiciach, rekondičné pobyty pre dospelých onkologických pacientov, tábory pre detských onkologických pacientov; vzdelávania a prevencie: edukačné a informačné materiály pre širokú verejnosť, vzdelávanie mladej generácie v oblasti prevencie vo forme projektu Onkologická výchova, informačné a preventívne kampane; podpory klinických a výskumných projektov, ale aj podpory zdravotníckych a nemocničných zariadení, hospicov či paliatívnych oddelení nemocníc prostredníctvom financií venovaných na prístrojové vybavenie.

Konkrétne projekty sa realizujú už krátko po Dni narcisov. Patria k nim rekondičné pobyty pre onkologických pacientov z členských klubov Ligy proti rakovine, ale aj týždňové rekondično-relaxačné pobyty pre onkologických pacientov z celého Slovenska, ktorí nie sú členmi LPR. Prvý z pobytov – pre 55 onkologických pacientov – sa koná už od 16. do 23. mája v nádhernom prostredí stredného Slovenska, vo Vyhniach. Program pobytu bude zameraný na ľahkú turistiku, výlety, kreatívne aktivity, plávanie, ale aj besedy s onkológom a psychológom na vybrané témy. Ďalšie dva turnusy pre viac ako 100 pacientov budú prebiehať od 4. do 11. septembra a od 12. do 19. septembra. Rekondičné pobyty pre onkologických pacientov z členských klubov LPR SR sa budú konať v 4 turnusoch od mája do októbra 2010 v Ružbachoch, Vyhniach a už tradične aj v prekrásnom prostredí Vysokých Tatier. Celkovo sa na oboch typoch pobytov vystrieda viac ako 500 onkologických pacientov z celého Slovenska.

Zo zbierky Dňa narcisov Liga proti rakovine už tradične podporuje aj vzdelávanie mladých ľudí formou workshopov pre študentov onkologickej výchovy. Tretí júnový víkend, 19. – 20. júna, sa uskutoční jeden z nich v Košiciach. 150 študentov sa so svojimi pedagógmi v rámci pripraveného programu zúčastní aj „Pochodu proti rakovine prsníka“, akcie organizovanej spoločnosťou Avon. Liga proti rakovine je odborným partnerom tohto podujatia. K ďalším podporeným projektom patrí podieľanie sa na finančných nákladoch, spojených s vydaním knižky „Ja si ťa nedám – o diagnóze, ktorá všetko zmení “. Okrem príbehov dvoch pacientok s diagnózou rakoviny prsníka ponúka kniha odpovede na mnohé otázky, na ktoré nie je čas pacientom pri vyšetreniach či liečbe odpovedať. Liga proti rakovine ďakuje všetkým za morálnu i finančnú podporu počas Dňa narcisov, ale i v priebehu celého roka. Ďakujeme!

Pridaj komentár