Čo má vedieť pacient s rakovinou pľúc?

Každý pacient, ktorý má závažné ochorenie, chce vedieť, čo ho čaká.

Súbor najčastejších a najdôležitejších otázok pacientov s karcinómom pľúc je pomôckou, ktorá chorému pomôže nájsť správnu otázku a upozorní ho na to, čo všetko sa môže spýtať a dozvedieť od svojho lekára.

„Pacient chce zvyčajne o svojej chorobe vedieť čo najviac,“ hovorí doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc., spoluautor Súboru otázok.

„Poznanie ochorenia a chápanie toho, čo sa deje, spolu s nádejou, pomáhajú pacientovi spolupracovať pri liečbe, a tým zvyšujú jeho šance. Pre pacienta je výhodou, ak vie o rizikách liečby, a tiež o tom, ako tieto riziká zmenšovať.“

Problém je, že niekedy pacient ani nevie, na čo všetko sa môže, či má pýtať. Preto vznikol, v spolupráci lekárov, onkologických sestier a pacientov, súbor najdôležitejšíchnajčastejších otázok, ktoré pacientovi poslúžia ako návod či osnova na výber konkrétnych otázok, ktoré ho zaujímajú a ktoré môže položiť v ambulancii ošetrujúceho lekára.

„Každý pacient má právo vedieť odpovede,“ vysvetľuje doc. Peter Beržinec. „Aj keď je šok z ochorenia neraz priveľký, správne otázky a odpovede na ne môžu aspoň čiastočne tento strach zmenšiť. Pacient má právo vedieť, aká je jeho perspektíva. Čo ho čaká v rámci operácie a liečby, aký nárok na starostlivosť mu vzniká, a ktoré ďalšie inštitúcie mu môžu pomôcť. Pacient má tiež právo a nárok nielen na zdravotnú, ale aj sociálnu a psychologickú pomoc.“

Tieto otázky nevyliečia ochorenie. Ale pomôžu k lepšiemu porozumeniu toho, ako karcinóm pľúc zvládať.

Kompletný súbor dôležitých pacientskych otázok nájdete TU.

Ďalšie informácie o rakovine pľúc a liečbe aj na webových stránkach www.npop.sk a www.druhydych.eu.

Ilustračná fotografia (shutterstock.com)

Pridaj komentár