Chorých z povolania je čoraz menej

Bratislava,  – Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) vydalo pravidelnú štatistickú publikáciu „Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v SR 2011“. Publikácia mapuje vývoj počtu chorôb z povolania od roku 2000 až po rok 2011. Z údajov vyplýva, že hlásených chorôb z povolania ubúda. Prvenstvo si stále drží choroba kostí, kĺbov a šliach z nadmerného zaťaženia končatín. Na druhé miesto sa ale po prvý raz v rámci chorôb z povolania dostali infekčné a parazitárne choroby vrátane chorôb prenosných zo zvierat na ľudí. Vďaka podrobnému a prehľadnému spracovaniu publikácie je možné údaje porovnávať aj podľa jednotlivých povolaní, krajov, či veku pracovníkov.

V roku 2011 bolo na Slovensku hlásených celkovo 373 prípadov chorôb z povolania a profesionálnych otráv (155 žien a 218 mužov). Od roku 2000, kedy bol celkový počet novopriznaných chorôb z povolania 660, dochádza k postupnému poklesu.

Podobne ako v minulých rokoch, najčastejšou chorobou z povolania v roku 2011 bola choroba kostí, kĺbov, šliach a nervov končatín z dlhodobého, nadmerného, jednostranného zaťaženia horných končatín (celkovo 162 prípadov). Zaujímavé je ale porovnanie výskytu tejto choroby podľa krajov. Kým Košický kraj hlásil až 62 prípadov a napríklad Žilinský kraj ich zaevidoval 49, Trnavský a Nitriansky kraj nezaznamenal ani jeden takýto prípad choroby kostí, či kĺbov.

Na rozdiel od minulých rokov druhou najčastejšou chorobou z povolania sú infekčné choroby a parazitárne choroby vrátane chorôb prenosných zo zvierat na ľudí (50 hlásených prípadov, z toho 31 žien). Najviac sú týmito chorobami ohrození ľudia pracujúci v zdravotníctve  a v poľnohospodárstve, či lesníctve, keďže až 41 prípadov bolo hlásených práve z uvedených odvetví.

Prvú trojku najčastejších chorôb z povolania uzatvára porucha sluchu z hluku s celkovým počtom 45 hlásených prípadov.

Najvyšší výskyt chorôb z povolania bol v roku 2011 v Košickom kraji (132 hlásení), v Žilinskom kraji (92) a Banskobystrickom kraji (74), najnižší v Trnavskom kraji (8) a Nitrianskom kraji (2).

Najviac chorôb z povolania (95) bolo priznaných pracovníkom vo veku od 55 do 59 rokov.

Chorobami z povolania najčastejšie trpeli ľudia pracujúci v priemyselnej výrobe (182 prípadov), v ťažbe a dobývaní (55), v poľnohospodárstve, lesníctve (40) a v zdravotníctve (38). Naopak, choroby z povolania sa minulý rok vyhýbali ľuďom pracujúcim v odvetviach ako informácie a komunikácie (1 prípad), ubytovacie a stravovacie služby (2 prípady), či vzdelávanie (2 prípady).

Pridaj komentár