Bojovníci za zdravie: Dôvera podporí ľudí so zdravotným problémom

Zdravotná poisťovňa Dôvera spustila 2. apríla grantový program Bojovníci za zdravie.

Udelené granty poslúžia na nákup zdravotnej pomôcky, lieku, rehabilitácie, zákroku alebo ošetrenia, prípadne rekonvalescencie, teda všetkého, čo nie je hradené z verejného zdravotného poistenia.

Projekt Bojovníci za zdravie nadväzuje na úspešný Grantový program Dôvera, ktorý vznikol v roku 2012 a pomohol viac ako 150 žiadateľom na ceste za lepším zdravím. Zdravotná poisťovňa Dôvera chce opäť pomôcť pacientom, aby si zlepšili svoj zdravotný stav, alebo vyriešili konkrétny zdravotný problém.

Vybraným žiadateľom Dôvera poskytne finančný príspevok.

Keď základné poistenie nestačí

Systém zdravotníctva je na Slovensku solidárny, nepokrýva však všetky náklady pacientov na liečbu. Je mnoho liekov či zdravotných pomôcok, za ktoré si pacienti doplácajú, niekedy aj plnú sumu.

Zdravotné poistenie napríklad nezahŕňa rehabilitácie pre hendikepovaných. Niektoré zákroky, operácie či ošetrenia, si poistenci hradia z vlastných zdrojov.

„Niekedy prevencia nestačí. Je potrebná dlhodobá alebo opakovaná zdravotná starostlivosť. Inokedy zas zdravotná pomôcka či liek, nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia. Zdravotnícky systém a sociálny systém nemôžu pokrývať všetky náklady na zdravotnú starostlivosť. Mysleli sme na takéto situácie, a pacientom, ktorí sa v nich ocitnú, chceme podať pomocnú ruku,“ vysvetlil dôvody spustenia nového projektu Martin Kultan, generálny riaditeľ Dôvery.

Bojovníci za zdravie Dôvera grant

Kto môže dostať grant

Požiadať o grant, môžu od 2. apríla všetci poistenci Dôvery, bez obmedzenia veku. Za deti do 18 rokov podáva žiadosť ich zákonný zástupca.

Výška žiadaného finančného príspevku je neobmedzená, avšak jej opodstatnenie posúdi lekár alebo odborník z oblasti farmácie.

Žiadatelia sa do grantového programu zapoja vypísaním elektronickej žiadosti, ktorú nájdu na stránke www.bojovnicizazdravie.sk.

Termín pre prihlasovanie žiadostí:

2.4. – 4.5. 2016

Oblasti, v ktorých sa môžete uchádzať o grant:

  • lieky a zdravotnícke pomôcky, ktoré si pacient hradí sám, alebo na ktoré dopláca,
  • zdravotná starostlivosť v zahraničí,
  • rehabilitácia/rekonvalescencia pre hendikepovaných, alebo po úrazoch,
  • operácie a pooperačná liečba,
  • zákroky, ktoré vedú k zlepšeniu zdravia,
  • zdravotná starostlivosť pre chronických pacientov,
  • iné.

Administrátorom grantového programu je Nadácia pre deti Slovenska.

Viac informácií o grantovom programe sa dozviete na webovej stránke www.bojovnicizazdravie.sk.

Zdroj: Zdravotná poisťovňa Dôvera

Redakčne upravené (jam)

Ilustračné fotografie

Pridaj komentár