Bezpečný návrat domov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pripravil začiatkom tohto roka projekt pre mladšiu generáciu, pod názvom ,,Bezpečný návrat domov“. Je zameraný na prevenciu rizík v dopravnom správaní adolescentov, keďže u tejto vekovej skupiny veľmi často dochádza k úrazom a úmrtiam pri návrate zo zábavných spoločenských akcií v skorých ranných hodinách, či cez víkendové dni. V rámci projektu bude v 2. polroku školského roku 2013/14 na všetky stredné školy, vrátane gymnázií, distribuovaný zdravotno-osvetový materiál – plagát. Tvárou tohto projektu sa stala speváčka Celeste Buckingham.

Podľa výsledkov posledného prieskumu ESPAD (Európsky školský prieskum o alkohole a drogách) z roku 2011, ktorý sa zrealizoval  u študentov vo vekových skupinách 15 – 16 ročných, Slovensko patrí medzi krajiny s vysokou prevalenciou fajčenia ­– 39 % študentov uviedlo denné fajčenie cigariet. Čo sa týka alkoholu, 36 % slovenských chlapcov a 20 % dievčat uviedlo opitosť jeden a viackrát počas jedného mesiaca. V Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Bratislave boli v roku 2013 ošetrené desiatky mladých ľudí po dopravných nehodách, v rámci celého Slovenska ide, pochopiteľne, o oveľa vyššie číslo.

Rozhodujúcimi miestami, kde si mladý človek vytvára návyky z hľadiska svojho budúceho životného štýlu, sú jeho rodina, školy a rovesnícke skupiny. Veľmi významnú úlohu zohráva aj vplyv médií, resp. vzorov, ktoré ponúkajú. V poslednej dobe pritom ide skôr o negatívne pôsobenie a nevhodné vzory.

Možnou cestou, ako tento vplyv kompenzovať, je poukazovanie na iné osobnosti, ku ktorým má cieľová skupina pozitívny vzťah, a ktoré zdravie mladých ľudí podporujú. Aj preto Úrad verejného zdravotníctva SR nadviazal spoluprácu so slovenskou speváčkou americko-švajčiarskeho pôvodu, finalistkou Česko Slovenskej Supestar Celeste Buckingham, ktorá pozitívne vplýva na slovenskú mládež nielen svojou hudbou, ale i zdravým štýlom života.

 

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR, redakčne upravené (jam)

Ilustračné foto

Pridaj komentár