Výmena kĺbu vo FNsP F. D. Roosevelta: Pacienti už nemusia dlho čakať

Pacienti, ktorí potrebujú výmenu bedrového alebo kolenného kĺbu, už na operáciu nemusia čakať dlhé mesiace.

Vo FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica (FNsP FDR) robia výkony na veľkých kĺboch už do 2 mesiacov, bez čakacích lehôt.

Na totálne endoprotézy čakajú slovenskí pacienti v priemere 7 mesiacov (zdroj: Hospodárske noviny).

Či už pochádzajú z Banskobystrického kraja, alebo z iného regiónu Slovenska, ak sa rozhodnú podstúpiť zákrok vo FNsP F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici, dostanú termín operácie najneskôr do 2 mesiacov.

Vďaka prijatým opatreniam, nemocnici sa podarilo skrátiť čakanie pacientov na nové kĺby o 16 mesiacov. Ešte v roku 2013 tu operovali pacientov, ktorí čakali na zákrok v priemere jedenpol roka.

Nový fenomén môže niekoho aj zaskočiť

Výmena kĺbu je pre pacienta náročný zákrok, ktorý ho z bežného života vytrhne na niekoľko mesiacov. Po operácií ho čaká minimálne 3-mesačná práceneschopnosť. V niektorých prípadoch sa môže vrátiť ku každodenným aktivitám až po pol roku.

„V súvislosti so skrátenými dobami čakania na termín zákroku, sa stretávame s novým fenoménom – pacienti nie sú na krátke termíny operácií pripravení, a majú snahu termíny odkladať z rôznych pracovných, či súkromných dôvodov. V nemalej miere je počet plánovaných operácií ovplyvnený aj zdravotnými kontraindikáciami,“ uvádza najnovšie skúsenosti primár oddelenia ortopédie, MUDr. Marián Hlaváč.

Výmena kĺbu aj pre pacientov z iných regiónov

Pacient nemusí čakať mesiace na zákrok len preto, že chce byť operovaný v najbližšej nemocnici. Môže si vybrať zdravotnícke zariadenie, ktoré mu poskytne najlepšie podmienky.

O priaznivých čakacích lehotách informovala nemocnica aj zdravotné poisťovne, „pretože tie môžu – v záujme skrátenia lehoty na poskytnutie plánovanej zdravotnej – pacientovi navrhnúť iného poskytovateľa, s ktorým má uzatvorenú zmluvu,“ približuje riaditeľka nemocnice, Miriam Lapuníková.

výmena kĺbu čakacie listina

Rehabilitačný program, komfort a operatér podľa vlastného výberu

Pre pacientov po totálnych endoprotézach, zaviedli banskobystrickí ortopédi v roku 2015 novinku – rehabilitačný videoprogram. Včasnú a správnu rehabilitáciu zabezpečí (okrem fyzioterapeuta) edukačné video s cvikmi, ktoré pacient sleduje na TV obrazovke na svojej izbe niekoľkokrát za deň.

Ortopedickí pacienti, ktorí prejavia záujem, môžu stráviť hospitalizáciu v komfortnejšom prostredí nadštandardnej izby. A takisto si môžu vybrať lekára, ktorý ich bude operovať. Obe služby nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia, a pacient si na ne dopláca.

Rooseveltova nemocnica nevytvára čakacie listiny ani na ostatné výkony, ktoré sú definovanované Vyhláškou MZ SR, a všetky plánované výkony sú lekári schopní zrealizovať do 3 mesiacov. Kĺbovú náhradu voperovali v roku 2015 spolu 1048 pacientom.

Zdroj: FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Redakčne upravené

Ilustračné fotografie

Pridaj komentár