BANSKÁ BYSTRICA: Optimálny tlak malo len 56 percent vyšetrených

Banská Bystrica 12. októbra (TASR) – V rámci aktivít v poradí už 5. ročníka kampane Mesiaca o srdcových témach, ktorá vyvrcholila Svetovým dňom srdca koncom septembra, vyšetrili pracovníci odboru podpory zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici 320 osôb, z toho 40 % osôb nad 55 rokov. Pracovníci uskutočnili osem výjazdov nielen v okrese Banská Bystrica, ale aj Brezno. Vyšetrovali aj klientov v Úrade Banskobystrického samosprávneho kraja, na Mestskom úrade v Banskej Bystrici, v klube dôchodcov v Brezne a v horehronskej obci Telgárt. TASR to uviedla hovorkyňa banskobystrického RÚVZ Mária Tolnayová.
Priblížila, že na niektoré z týchto aktivít mali zabezpečené štandardné podmienky vyšetrovania – klienti boli dopredu objednaní, prišli nalačno, vyšetrovanie sa uskutočnilo v pokojných podmienkach v osobitnej miestnosti. Ďalšie aktivity v rámci kampane boli zamerané na čo najväčší počet náhodných klientov na miestach navštevovaných veľkým počtom ľudí. „Na základe vyšetrenia rizikových anamnestických údajov, biochemického vyšetrenia lipidového spektra a glykémie z kapilárnej krvi, merania krvného tlaku, spirometrie či výpočtom antropometrických indexov a kvantifikovania častíc CO vo vydychovanom vzduchu, sme občanom poskytli rady, ako optimalizovať tieto dôležité hodnoty zmenou stravovania a zvýšenou pohybovou aktivitou. Musím konštatovať, že analýzou výsledkov sme dospeli k nie práve potešiteľným výsledkom, či už o životnom štýle alebo preventívnych aktivitách vyšetrených,“ konštatovala vedúca odboru podpory zdravia banskobystrického RÚVZ Silvia Kontrošová.
Z 320 meraní krvného tlaku malo optimálny systolický tlak 56 % vyšetrených, čo bolo 179 osôb, optimálny diastolický krvný tlak malo 60 % vyšetrených (191 osôb). Z rovnakého počtu meraní u 27 % klientov  – 85 osôb, bola srdcová frekvencia nad 80/min., desať ľudí ju malo nad 100/min. Vyše 60 osôb, čo predstavuje 19 % vyšetrených, udávalo, že sa liečia na hypertenziu. Celkový cholesterol vyšetrili u 180 klientov, pričom u 40 % z nich namerali hodnotu viac ako 5,0 mmol/l. „BMI (Body Mass Index) sme počítali a vysvetľovali 315 ľuďom, obezitu sme zistili u 45 osôb, normálne BMI malo len 100 osôb. Obvod pása sme merali a súvislosti interpretovali 305 klientom. Nad 90, respektíve nad 80 cm malo 178 osôb, čo predstavuje 44 % vyšetrených,“ priblížila výsledky vyšetrovaní Kontrošová.
Na akciách spolupracovali odborníci RÚVZ s akadémiou vzdelávania, ktorej študenti pomáhali pri niektorých stanovištiach v rámci Svetového dňa srdca. Kontrošová zdôraznila, že vysoké percento úmrtí, zapríčinených srdcovo-cievnymi ochoreniami, vedie toto pracovisko k organizovaniu viacerých stálych celoročných aktivít. Jednou z nich je celoslovenský projekt Vyzvi srdce k pohybu, ktorého garantom je práve RÚVZ v Bystrici. Jeho ambíciou je formou kampane a súťaže zvýšiť pohybovú aktivitu obyvateľov Slovenska nielen jednorazovo počas krátkeho podujatia. Ale dlhodobou motiváciou pôsobiť tak, aby sa pohyb včlenil do životného štýlu ľudí a mal svoje pevné miesto v časovom rozvrhu každého dňa.

Pridaj komentár