Antibiotiká: Dokedy ešte budú účinkovať?

Aktuálne som oslovila projektového manažéra a občianskeho aktivistu Radoslava Herdu, ktorý spustil pred pár dňami s renomovanými partnermi nový propacientsky portál www.zivotbezantibiotik.sk. Prečítať si tu môžete články o bakteriálnych infekciách, niektorých ochoreniach, o rezistencii antibiotík, o tom, čo môžete urobiť pre seba, a tiež o teste, ktorý odhalí zápal v tele. Uverejnené sú aj prvé informačné letáky na stiahnutie a videá s lekárom z ambulantnej praxe…

Byť pri vzniku portálu, ktorý má potenciál, aby menil postoje pacientov. Aké to je?

Vyberáme si také pacientske témy, pri ktorých vidíme výsledky, smerujúce k vyliečeniu, zachovaniu alebo predĺženiu života. Z pohľadu ohrozenia človeka a celého ľudstva, patrí téma znižovania účinnosti antibiotík v súčasnosti k jednej z najzávažnejších.

Cieľom stránky je, aby pacienti spolu s lekármi zvážili každé jedno predpísanie antibiotík. Chceli by sme, aby si ľudia vážili objav a hodnotu antibiotík, a neuvážene s nimi nehazardovali. Raz, keď ich budú totiž naozaj potrebovať, nemusia už účinkovať.

Si autorom niekoľkých mimovládnych projektov v oblasti zdravia. Nechávaš tam svoje srdce?

Áno. Ľudský život vnímam ako dar, a preto je pre mňa prirodzené, angažovať sa preň. Znie to trochu všeobecne, ale naše aktivity sú veľmi konkrétne.

Portál Život bez antibiotík… Kontaktujú ťa k téme novinári, na čo presne sa pýtajú?

Po rozposlaní sa ozvali novinári, ktorí pochopili význam informovania o tejto téme, a boli radi, že sme sa pustili do tejto témy. Pýtajú sa ma najmä na praktické veci, ktoré môžu pacienti využiť v bežnom živote. Na všetky tieto otázky zároveň odpovedá aj naša nová stránka o antibiotikách. Za jej kvalitu vďačím celému našemu tímu, v čele s odbornou garantkou, MUDr. Janou Bendovou. Som rád, že si našla čas, a spolu s Darinou Sedlákovou a Vladimírom Krčmérym prišli porozprávať o dôležitosti racionálneho užívania antibiotík a ochrany ich účinnosti pre budúce generácie. Špeciálne poďakovanie patrí Zastúpeniu Európskej komisie na Slovensku, ktorá každoročne organizuje Európsky deň zvyšovania povedomia o antibiotikách.

Podporuješ ľudsky i mediálne pacientov. Čo všetko dokážeš vyjadriť online?

On-line je špecifická forma komunikácie, ktorá má svoje výhody, aj nevýhody. Výhodou určite je, jej rýchlosť a relatívna finančná nenáročnosť, nevýhodou najmä neosobný charakter.

Už štvrtý rok využívame výhody on-line, najmä pri napĺňaní našej stránky www.slovenskypacient.sk. Za ten čas sme sa naučili, že pre pacientov je najdôležitejšia rýchla a užitočná odpoveď, ktorá nemusí byť vždy na 100 %. Predovšetkým sú radi, že na nich niekto rýchlo a zmysluplne zareagoval.

Sprievodné akcie kampane. Pod ktoré si podpísaný, ktoré chceš zrealizovať?

Radi by sme pokračovali v kampani, hlavne dopĺňaním obsahu stránky www.životbezantibiotik.sk. Pribudlo nám veľa užitočných informácií, doplnili sme infografiky, pripravujeme ďalšie videorozhovory. V máji by sme mali pripraviť tlačovú konferenciu na tému čistých rúk, ktorá je mimoriadne dôležitá najmä v nemocničnom prostredí, a má zásadný vplyv na udržanie účinnosti antibiotík. Veľkou výzvou bude spracovanie praktického sprievodcu príznakmi zimných ochorení. Boli by sme radi, keby ľudia vedeli rozpoznávať príznaky chrípky, nachladnutia a angíny, aby si vedeli sami kvalifikovane pomôcť.

Materiály o antibiotikách na stránke… Nájdu pacienti zaručené informácie?

Nemám medicínske vzdelanie, a preto sme hneď od začiatku nechali všetky informácie schvaľovať našou pani garantkou, MUDr. Janou Bendovou. Predstavuje pre nás obrovskú pomoc.

Zároveň chceme poďakovať MUDr. Petrovi Liptákovi, že s nami vytvoril 7 videí, so skvelými informáciami pre pacientov. Veľká vďaka patrí aj vedeniu Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva, že si osvojili a podporili tento dôležitý projekt.

Pridaj komentár