Ako možno prispieť na finančne náročnú liečbu

Často sa stretávame s rôznymi prípadmi, keď by sme sami chceli prispieť niekomu na operácie či inú finančne náročnú liečbu. A aj keď nie je zákonom ustanovené, čo  si máme pod týmto termínom predstaviť,  podmienky prispievania sú jasné.

Prispievanie je dar

„Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov je poskytovanie  finančných prostriedkov ako príspevok na úhradu finančne náročnej liečby považované za dar,“ vysvetľuje Marek Ročkár  z tlačového odboru Ministerstva financií SR. Tento príspevok si však nemožno odpísať z daní. „Daňovníkovi – podnikateľovi ho nemožno uznať ako daňový výdavok znižujúci jeho príjmy. Rovnako sa nepovažuje ani za druh nezdaniteľnej časti, resp. inej odpočítateľnej položky od základu dane daňovníka,“ hovorí M. Ročkár. Nepomôže ani to, na aký účel daňovník (teda darca) tieto prostriedky dáva, ani z akej činnosti dosahuje svoje zdaniteľné príjmy. Jednoducho, ak sa rozhodnete dať peniaze na nevyhnutnú liečbu konkrétnej osobe, je to tak, ako by ste niekomu darovali obraz, knihu na narodeniny. „Na rozdiel od výhry napríklad v lotérii či súťaži, pre obdarovaného nie je príspevok na finančne náročnú liečbu predmetom dane,“ upozorňuje MF SR. Obdarovaný, ktorý takýto príspevok dostal, neodvádza z neho žiadne dane a prijíma ho ako klasický dar.

Cez nadácie

Ďalšou možnosťou je poskytnúť prostriedky cez rôzne nadácie – kde sa dá poskytnúť príspevok aj adresne. „Umožňuje to Zákon o dani z príjmov, podľa ktorého sa dá poukázať ktorú má daňovník zaplatiť zo svojich príjmov dosiahnutých za zdaňovacie obdobie, zákonom určeným osobám zaoberajúcim sa tzv. verejno-prospešnou činnosťou, ako je napríklad aj ochrana a podpora zdravia,“ zdôrazňuje M. Ročkár. „To sú napríklad nadácie, rôzne združenia, s ktorými sa možno dohodnúť aj na adresnom určení finančných prostriedkov (t. j. konkrétnej osobe) poskytnutých z poukázaného podielu zaplatenej dane,“ dodáva zástupca MF SR.

 

Pridaj komentár