9. október – Svetový deň zraku

Svetové štatistiky odhaľujú smutnú skutočnosť o tom, že väčšina ľudí, ktorí skončia ako nevidiaci, nemuseli o zrak vôbec prísť.

Až 80 % ochoreniam, ktoré pripravia ľudí o zrak, je možné predísť vďaka prístupu k primeranej zdravotnej starostlivosti a vhodnej výžive. Chirurgickým zásahom je napr. možné prinavrátiť zrak tým, ktorých postihol sivý zákal (katarakta).

Aj preto znie hlavné motto tohtoročného Svetového dňa zraku: “Zastavme slepotu, ktorej sa dalo predísť!“

Sivý zákal a trachóm

V rozvojových krajinách je sivý zákal bežným ochorením u starších ľudí. Liečba tohto očného ochorenia je však často spoplatnená. Mnoho ľudí si jednoducho nemôže dovoliť zaplatiť za lekársky zákrok, a tak sú nútení žiť v slepote.

Pritom z hľadiska nákladov je efektívnejšie problému predísť, ako riešiť situáciu až potom, čo človek stratí zrak. Daný stav len posilňuje kruh, v ktorom chudoba vedie k zdravotnému postihnutiu, a zdravotné postihnutie prehlbuje chudobu.

Trachóm, hnisavý zápal očných spojiviek, je infekčné ochorenie oka, ktoré, ak sa nelieči, vedie k slepote. Je vysoko nákazlivý a rýchlo sa šíri.

Vhodnými liekmi a dostatočnou hygienou mu možno efektívne predchádzať, a dokonca ho potlačiť v lokalitách, kde sa už vyskytuje. Nedostatočný prístup ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti však stále spôsobuje šírenie tohto ochorenia v mnohých regiónoch Afriky, ba dokonca medzi domorodým austrálskym obyvateľstvom.

WBU o ľudských právach

Prístup k zdravotnej starostlivosti je jedným z ľudských práv, ktoré je zakotvené v Deklarácii OSN o právach ľudí so zdravotným postihnutím, a to v článku 25. Identifikovanie a eliminovanie sociálnych a ekonomických bariér, ktoré spôsobujú chudobu a zabraňujú ľuďom v prístupe k efektívnej liečbe, by viedlo k redukcii tých prípadov straty zraku, ktorým je možné predísť.

WBU je celosvetová organizácia, reprezentujúca približne 285 miliónov ľudí so zrakovým postihnutím vo všetkých krajinách sveta. Členom WBU je aj Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS).

„V prostredí vyspelých krajín, je jedným z najčastejších ochorení zraku vekom podmienená degenerácia makuly,“ hovorí predseda ÚNSS Branislav Mamojka.

Toto ochorenie ohrozuje najmä ľudí vo vyššom veku. Včasným odhalením sa však strate zraku dá predísť.

„V spolupráci s našimi partnermi pripravujeme aktivity zamerané na prevenciu tohto závažného ochorenia. Každoročne, počas verejnej zbierky Biela pastelka, poskytujeme bezplatné vyšetrenia očného pozadia, a spolupracujeme s domovmi sociálnych služieb na vyhľadávaní seniorov, ktorí môžu mať toto ochorenie,“ dodáva predseda ÚNSS, ktorá je najväčšou organizáciou svojho druhu na Slovensku.

Zdroj: unss.sk

Redakčne upravené (jam)

Ilustračné fotografie

Pridaj komentár