14. dni mladých lekárnikov v Bojniciach o IPL a HVL

Bojnice/Bratislava 13. 7. 2016 – V Bojniciach sa včera konalo stretnutie mladých lekárnikov, ktoré zorganizovala UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, Slovenská lekárnická komora, Regionálna lekárnická komora Trenčín, družstvo nezávislých lekární PLUS LEKÁREŇ v spolupráci s Farmaceutickou fakultou UK Bratislava.

Lekárnici sa po roku opäť stretli na odbornom seminári, tentokrát venovanom individuálne pripravovaným liekom, resp. výhodám i nevýhodám takto pripravovaných liekov vo verejných lekárňach.

Podujatie sa nieslo v duchu témy: Individuálna príprava liekov vs. hromadne vyrábané liečivé prípravky – konkurenti alebo partneri? Poskytovanie lekárenskej starostlivosti z pohľadu aspektov individuálnej či hromadnej prípravy a liekovej terapie.

Záujem vzbudila moderná príprava IPL – nové liekové formy, nové suroviny a IPL v liečbe vybraných závažných infekcií oka. Rovnaký priestor dostala téma hromadne pripravované liečivá.

Účastníci seminára získali nové poznatky z oblasti výroby vakcín a ich používania. Prof. Ján Kyselovič, vedúci oddelenia farmakologickej propedeutiky FaF UK, prednášal o vakcinácii. Účastníci spoznali tiež inzulíny novej generácie a novinky v liečbe cukrovky 2. typu.

Na podujatí rezonovali témy, súvisiace s poradenskou činnosťou v lekárňach, o ktorých prednášal prezident Českej lekárnickej komory, Lubomír Chudoba. Pozornosť bola sústredená aj na špecifiká farmakoterapie v detskom veku, liekom ako bežnej súčasti domácnosti, o čom prednášala Miroslava Snopková zo Slovenskej lekárnickej komory. Posledná téma bola venovaná mamičkám a užívaniu liekov počas dojčenia.

Na 14. dňoch mladých lekárnikov sa zúčastnilo takmer 100 lekárnikov, ktorí majú záujem zdokonaľovať sa a zlepšovať poradenskú činnosť v lekárňach, poskytovať pacientom lepšiu individuálnu starostlivosť, a pokiaľ budú na to vytvorené podmienky, aj individuálne pripravované lieky. Mladí lekárnici chcú zachovávať status lekárnika – odborníkazlepšovať zdravotnícky servis pre pacientov.

Spoločné stretnutie dospelo k záverom, že individuálne pripravované lieky majú svoje miesto v lekárňach, pôsobiacich v zdravotníckych strediskách, a že sú vo vzájomnej symbióze s hromadne vyrábanými liekmi.

Viac informácií poskytne:

Mgr. Adriana Bednárová

mediálny poradca

MARCUS PR, s.r.o.

Hrušovská 229/34, 93101 Šamorín
tel./fax: 031/562 40 1
GSM: 0908/528 445
e-mail: bednarova@marcuspr.sk

Ilustračné fotografie

Redakčne upravené (jam)

Pridaj komentár