Zdravotníctvo: Poisťovne vrátia ľuďom na doplatkoch za lieky vyše 370.000 eur

Bratislava 22. septembra (TASR) – Zdravotné poisťovne vrátia za druhý štvrťrok ľuďom na doplatkoch za lieky 373.494 eur. V rámci ochranného limitu na doplatky sa peniaze vrátia 21.685 dôchodcom a zdravotne postihnutým. Vyplýva to z informácii zdravotných poisťovní. Poistenci dostanú peniaze automaticky na účet alebo poukážkou, nie je potrebné o ne žiadať.
Najviac prostriedkov vracia najväčšia Všeobecná zdravotná poisťovňa. Peniaze posiela 16.160 poistencom, celkovo ide o 277.819 eur. „Poisťovňa do 90 kalendárnych dní od skončenia daného štvrťroka automaticky zašle príslušnú sumu poistencovi priamo na bankový účet alebo poštovou poukážkou na adresu, ktorú má poistenec nahlásenú v informačnom systéme,“ uviedla hovorkyňa VšZP Dana Gašparíková.
V prípade zdravotnej poisťovne Dôvera sa v rámci ochranného limitu peniaze vrátia 4501 poistencom, ktorým poisťovňa pošle 76.853 eur. „Poistenci dostanú podrobný výpis užívaných liekov aj informáciu, akú sumu im ich zdravotná poisťovňa zašle,“ povedala PR špecialistka Dôvery Monika Šimunová. Nárok na úhradu preplatkov za lieky vznikol v Union zdravotnej poisťovni 1024 poistencom v celkovej výške 18.822 eur. „Poistencov, ktorým vznikol nárok na úhradu preplatkov, písomne informujeme o konkrétnej výške úhrady, nemusia do poisťovne nahlasovať žiadne údaje ani predkladať žiadne doklady, preplatky za lieky dostanú automaticky na účet alebo poštovou poukážkou,“ doplnil riaditeľ úseku revíznych a zdravotných činností Union ZP Martin Vochyan.
Zdravotné poisťovne vracajú peniaze v rámci ochranného limitu piatykrát. Podľa novely zákona platnej od apríla 2011 vzniká poistencovi nárok na vrátenie doplatku vtedy, ak za štvrťrok prekročí limit, 45 eur v prípade starobného dôchodcu a 30 eur v prípade zdravotne ťažko postihnutej osoby, o viac ako tri eurá. Počet liekov, na ktoré sa limit vzťahuje, sa od decembra 2011 rozšíril. Sú tak do neho zakotvené všetky lieky, ktorých úhradu čiastočne hradí poisťovňa.
Informácia o doplatku za najlacnejší náhradný liek je uvedená v opatrení Ministerstva zdravotníctva SR, to je k nahliadnutiu v každej verejnej lekárni. Lepšej orientácii občanov v tejto problematike môže prispieť aj lieková kalkulačka, ktorú možno nájsť na webovej stránke ministerstva.

Pridaj komentár