ZDRAVIE: Zdravotné poisťovne vrátia poistencom na doplatkoch za lieky 87.000 eur

Bratislava 20. marca (TASR) – Poistenci, ktorých sa týka ochranný limit na doplatky za lieky, môžu v týchto dňoch očakávať peniaze od zdravotných poisťovní. Tie im po tretíkrát vracajú doplatky nad určený limit. Peniaze poistenci dostanú automaticky na účet alebo poukážkou, nie je potrebné o ne žiadať. V poslednom štvrťroku 2011 sa vracanie doplatkov týka celkovo 5834 ľudí, poisťovne im vrátia 87.592 eur z toho, čo zaplatili za lieky v lekárňach.
Najviac peňazí poistencom za doplatky vracia najväčšia Všeobecná zdravotná poisťovňa. Doplatky vo výške 65.252 eur vráti 4378 poistencom. „Doplatky budeme uhrádzať poistencom, ktorí spĺňajú zákonom stanovené kritéria do konca marca,“ uviedla pre TASR hovorkyňa VšZP Dana Gašparíková. 
Poisťovňa Dôvera vracia doplatky za lieky 1163 poistencom, pošle im 18.000 eur. „Z celkového počtu poistencov, ktorí mali na vrátenie doplatku nárok, je 1026 zdravotne ťažko postihnutých, 137 je dôchodcov. Najvyšší vrátený doplatok dosiahol výšku 298 eur,“ uviedla jej PR špecialistka Monika Šimunová. Dôvera pripravila pre všetkých poistencov portál www.vyhodnelieky.sk, na ktorom si môžu overiť, či sa ich liek počíta do limitu a ak áno, v akej výške.
Nárok na úhradu preplatkov za lieky vznikol v Union zdravotnej poisťovni 293 poistencom, vráti im približne 4340 eur. S úhradou doplatkov začala poisťovňa tento týždeň. „Podľa zákona doplatky za lieky musia byť vyplatené do 90 dní od skončenia kvartálu, to znamená v tomto roku po prvýkrát najneskôr do konca marca za posledný kvartál 2011,“ vysvetlila pre TASR hovorkyňa poisťovne Judita Smatanová.
Ochranný limit priniesla novela zákona o zdravotných poisťovniach od apríla 2011. Nárok na preplatenie časti výdavkov na lieky majú dve skupiny pacientov. Držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a poberateľom invalidného dôchodku poisťovňa vráti doplatok po dosiahnutí limitu 30 eur za štvrťrok. Vyšší limit platí pre starobných dôchodcov. Tým vráti poisťovňa peniaze za lieky po dosiahnutí hranice 45 eur. Ministerstvo zdravotníctva pri zavádzaní limitu predpokladalo, že sa dotkne asi 120.000 poistencov.
Počet liekov, na ktoré sa vzťahuje ochranný limit na doplatky, sa od decembra 2011 rozšíril. V zmysle nového zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov budú do limitu zakotvené všetky lieky, ktoré sú zaradené do kategorizačného zoznamu liekov, nie len tie, pri ktorých hradí poisťovňa najmenej 75 percent z ceny. Patria k nim všetky lieky, ktorých úhradu čiastočne hradí poisťovňa. „Prvýkrát sa táto zmena využije v praxi za prvý štvrťrok 2012, pacienti ju teda pocítia pri vracaní doplatkov v júni 2012,“ vysvetlila Monika Šimunová z Dôvery.

Pridaj komentár