ZDRAVIE: Zdravotné poisťovne vrátia doplatky za lieky vyše 6000 ľuďom

Bratislava 18. decembra (TASR) – Poistencom, ktorí spadajú do ochranného limitu na doplatky za lieky, vracajú poisťovne po druhýkrát doplatky nad určený limit. Peniaze všetky tri zdravotné poisťovne pôsobiace na slovenskom trhu posielajú v týchto dňoch. Poistenci ich dostanú automaticky, nie je potrebné o ne žiadať. V treťom štvrťroku sa vracanie doplatkov týka celkovo vyše 6000 ľudí, poisťovne im vrátia takmer 90.000 eur z toho, čo zaplatili za lieky v lekárňach. Ministerstvo zdravotníctva pri zavádzaní limitu predpokladalo, že sa dotkne asi 120.000 slovenských poistencov.
Najviac prostriedkov vracia najväčšia poisťovňa štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa. Tá už poslala 4.535 poistencom vyše 66.000 eur. Nárok na vrátenie doplatkov si možno overiť cez kalkulačku na webe poisťovne. „Kalkulačka poistencovi po zadaní požadovaných základných údajov povie, či spĺňa zákonom stanovené podmienky na vrátenie doplatku, a ak áno, vypočíta aj sumu, ktorú by mu mala zdravotná poisťovňa vrátiť,“ uviedla hovorkyňa VšZP Petra Balážová. Získaný údaj je orientačný.
Poistenci súkromnej zdravotnej poisťovne Dôvera, ktorých sa limit týka, môžu peniaze z doplatkov očakávať do Vianoc. Poisťovňa im najprv zaslala podrobné výpisy ich liekov aj s vypočítanou čiastkou doplatkov. Pre limit sa v Dôvere 1229 ľuďom vrátia doplatky za 19.000 eur. Peniaze z doplatkov v týchto dňoch poistencom posiela aj Union zdravotná poisťovňa. „Poistenci budú mat doplatky za lieky na svojich účtoch, respektíve na poštách spolu s informáciou o výške doplatku v priebehu budúceho týždňa, najneskôr do 23. decembra,“ priblížila jej hovorkyňa Judita Smatanová.
Ochranný limit priniesla novela zákona o zdravotných poisťovniach od apríla tohto roku. Nárok na preplatenie časti výdavkov na lieky majú dve skupiny pacientov. Držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a poberateľom invalidného dôchodku poisťovňa vráti doplatok po dosiahnutí limitu 30 eur za štvrťrok. Vyšší limit platí pre starobných dôchodcov. Tým vráti poisťovňa peniaze za lieky po dosiahnutí hranice 45 eur za kalendárny štvrťrok. Nárok na preplatenie doplatkov za lieky nemajú tí, ktorí sú súčasne zamestnaní, samostatne zárobkovo činní alebo majú v roku 2011 dôchodok vyšší ako 372,25 eur.
Počet liekov, na ktoré sa vzťahuje ochranný limit na doplatky, sa od decembra rozšíril. V zmysle nového zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov budú do limitu zakotvené všetky lieky, ktoré sú zaradené do kategorizačného zoznamu liekov, nie len tie, pri ktorých hradí poisťovňa najmenej 75 percent z ceny. „Budú k nim patriť všetky lieky, ktorých úhradu čiastočne hradí zdravotná poisťovňa. Prvýkrát sa táto zmena využije v praxi za prvý štvrťrok 2012, pacienti ju teda pocítia pri vracaní doplatkov v júni 2012,“ vysvetlila Monika Šimunová z Dôvery.

Pridaj komentár