ZDRAVIE: Zdravotné poistovne avizujú, že preplatky poistencov neprepadnú

Bratislava 22. júna (TASR) – Zdravotné poisťovne vykonajú ročné zúčtovanie aj za tých poistencov, pri ktorých im to nekáže zákon a tí by tak prišli o peniaze z preplatkov. „Všeobecná zdravotná poisťovňa aj napriek tomu, že zákon o zdravotnom poistení na tieto skupiny nepamätal, vykoná ročné zúčtovanie aj v tých prípadoch, keď poisťovňa nemusí, ale môže vykonať ročné zúčtovanie z dôvodu, že výsledkom bude preplatok. Takýmto poistencom a platiteľom budú preplatky vrátené. Nie je potrebné, aby poistenci a platitelia poistného sami žiadali o vykonanie ročného zúčtovania,“ avizovala jej hovorkyňa Dana Gašparíková.
Rovnaký postup potvrdila v prípade takýchto poistencov aj zdravotná poisťovňa Dôvera. „Ak by sme za nich nespravili ročné zúčtovanie my, vysoké preplatky by sa im nevrátili. Nechceme, aby prišli o to, čo im patrí,“ uviedol riaditeľ úseku financií Radomír Vereš. Poukázal, že môže ísť napríklad aj o ľudí, ktorí si platili vysoké preddavky napríklad 100 eur mesačne, pritom na základe príjmov z podnikania za rok 2011 im vyjde, že si mali platiť poistné iba v minimálnej sume 46,06 euro. 
Zo zákona sú zdravotné poisťovne povinné vykonať a podať ročné zúčtovanie za presne určené kategórie poistencov. Do tejto skupiny sa však nedostali všetci. „Chýbajú tu tí, pre ktorých je vykonanie ročného zúčtovania za rok 2011 skôr výhodou,“ poukázala PR špecialistka Dôvery Monika Šimunová.
Priblížila, že ide o zamestnancov s viacero zamestnaniami, z ktorých odvádzajú preddavky z maximálneho vymeriavacieho základu, poistencov, ktorí boli časť roka v zahraničí a časť roka na Slovensku ako zamestnanci a zároveň majú viacero zamestnaní a z nich odvádzajú preddavky z maximálneho vymeriavacieho základu.  Zdravotné poisťovňa podľa legislatívy nemusia ročné zúčtovanie urobiť ani v prípade samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré uhrádzajú vyššie preddavky a pritom majú nižší vymeriavací základ a mali by teda platiť menej.
Zdravotná poisťovňa je povinná vykonať ročné zúčtovanie do 30. septembra. Nedoplatky oznámi výkazom nedoplatkov a preplatky oznámením. „Platiteľ poistného môže do 15 dní od doručenia podať námietky voči výkazu nedoplatkov alebo nesúhlasné stanovisko voči oznámeniu. Ak nemá námietky, musí do 60 dní uhradiť nedoplatok. Ak súhlasí s oznámením o preplatku, poisťovňa mu do 60 dní preplatok vráti,“ vysvetlila Gašparíková. U platiteľa poistného, ktorý má predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, musí poisťovňa vykonať ročné zúčtovanie do 31. októbra 2012.

Pridaj komentár