ZDRAVIE: Začal sa týždeň boja proti bolesti

Bratislava 10. októbra (TASR) – Na Slovensku sa dnes začína týždeň boja proti bolesti. Pri tejto príležitosti sa konal 6. až 8. októbra v Košiciach aj kongres XIII. česko-slovenské dialógy o bolesti. Chronická bolesť je celosvetový problém, ktorý znižuje kvalitu života ľudí. Predlžovaním dĺžky života sa totiž zvyšuje počet pacientov trpiacich chronickou bolesťou. Chronická bolesť má negatívny dopad na každodenný život, znižuje schopnosť vykonávať určité činnosti, postihuje medziľudské vzťahy, často vedie k strate zamestnania, k izolácii aj k závislosti od liekov.
Napriek pokroku v medicíne, stále nemožno poskytnúť adekvátnu liečbu pacientom s chronickými bolesťami, medzi ktoré patrí aj periférna neuropatická bolesť. „Potreba účinnej a bezpečnej liečby bez zaťaženia pacienta vedľajšími systémovými účinkami a nevyhovujúcim režimom dávkovania je tu dlhodobo. Na Slovensku máme odteraz k dispozícii novú alternatívu, ktorá zároveň nezaťažuje pacienta nežiadúcimi účinkami,“ povedal prednosta Algeziologickej kliniky Slovenskej zdravotníckej univerzity FNsP F.D.Roosevelta v Banskej Bystrici Igor Martuliak.
Pre periférnu neuropatickú bolesť je typický meniaci sa charakter, sila a frekvencia bolesti. Typické je striedanie sa silnej pálivej, bodavej, rezavej, trvalej alebo vystreľujúcej bolesti v končatinách, na trupe alebo na hlave. Bolesť často sprevádza brnenie alebo mravčenie. U pacientov vyvoláva silnú bolesť už aj ľahký dotyk odevu pri obliekaní. K zintenzívneniu bolesti dochádza zvyčajne v noci. Pacient trpí poruchami spánku, prehlbuje sa u neho únava, zvyšuje sa podráždenosť, čo vedie k zhoršeniu vnímania bolesti.
Periférna neuropatická bolesť vzniká poškodením nervov z rôznych príčin. Môže vzniknúť po prekonaní pásového oparu, po ťažkých úrazoch, pri amputáciách končatín, po operáciách chrbtice, kĺbov, u pacientoch HIV pozitívnych. Častý výskyt je spojený s ochoreniami chrbtice či s cukrovkou.

Pridaj komentár