ZDRAVIE: Prvých 50.000 poistencov Dôvery dostane ročné zúčtovanie v týchto dňoch

Bratislava 6. augusta (TASR) – Prvých 50.000 klientov zdravotnej poisťovne Dôvera dostane svoje ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2011 v týchto dňoch. Ďalšie zúčtovania bude poisťovňa distribuovať aj v závislosti od termínu, ktorí si zvolili jej klienti.
Ročné zúčtovanie poistného za rok 2011 vykonáva zdravotná poisťovňa Dôvera na základe údajov z mesačných výkazov preddavkov na poistné, ktoré jej zaslali zamestnávatelia, z dávok Daňovej sekcie Finančnej správy a ostatných štátnych inštitúcií. Celkovo poisťovňa plánuje vykonať približne 170.000 ročných zúčtovaní, výsledok pošle svojim klientom na adresu trvalého pobytu alebo adresu sídla zamestnávateľa.
„Skúsenosti z minulého roka nám pomohli nastaviť celý proces tak, aby bol pre našich klientov rýchly a jednoduchý. Klientom vrátime preplatky z ročného zúčtovania ihneď po uplynutí 15-dňovej lehoty od doručenia zásielky. Samozrejme za predpokladu, že budú súhlasiť s výsledkom tohto zúčtovania,“ uviedol riaditeľ úseku financií Radomír Vereš. Celý proces ročného zúčtovania plánuje Dôvera uzavrieť v horizonte niekoľkých týždňov.
Detailný výpočet ročného zúčtovania si klienti budú môcť pozrieť  na webovej stránke www.rz.dovera.sk a to prostredníctvom prístupových kódov, ktoré im Dôvera oznámi vo výkaze nedoplatkov alebo v oznámení o výsledku ročného zúčtovania.
Ročné zúčtovanie poistného za rok 2011 vykonáva za svojich poistencov a platiteľov poistného zdravotná poisťovňa na základe novely zákona o zdravotnom poistení účinnej od 1. mája 2011. Posledný termín na vykonanie ročného zúčtovania je 30. september 2012, za osoby s odkladom podania daňového priznania o mesiac neskôr.
TASR dnes informácie poskytol manažér odboru PR poisťovne Dôvera Branislav Cehlárik.

Pridaj komentár