ZDRAVIE: Poistné by sa malo prerozdelovať efektívnejšie

Bratislava 5. augusta (TASR) – Prerozdelovanie poistného medzi zdravotnými poisťovňami by sa malo zefektívniť. Novela zákona o zdravotných poisťovniach účinná od začiatku mesiaca totiž dala Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) novú kompetenciu, a to zbierať a analyzovať údaje o počte poistencov podľa nákladovo a klinicky príbuzných skupín, o nákladoch na poskytnutú zdravotnú starostlivosť a ďalšie údaje potrebné na zefektívnenie prerozdeľovania poistného.
„V krajinách s pluralitným zdravotným poistným systémom sa nerovnomerne rozložené riziko nákladovej náročnosti poistencov vyrovnáva kompenzačnými prerozdeľovacími mechanizmami,“ povedala hovorkyňa ÚDZS Radoslava Miklášová. Rovnako tak je to aj na Slovensku, kde sa kompenzovanie rizikovej štruktúry poistného kmeňa realizuje tzv. prerozdeľovaním poistného medzi zdravotnými poisťovňami. Súčasný prerozdeľovací mechanizmus v SR je založený na indexoch rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť, ktoré odrážajú nákladovú náročnosť poistencov v závislosti od vekových skupín, pohlavia a ekonomickej aktivity poistencov. 
„Skúsenosti z iných krajín ukazujú, že na korigovanie nerovnomerne rozloženej rizikovej štruktúry poistencov je vhodné v prerozdeľovacom mechanizme používať aj iné kritériá,“ konštatovala Miklášová. Holandsko už niekoľko rokov využíva Pharmacy-based Cost Group (PCG) ako nástroj oceňovania nákladového rizika poistencov, ktorý je založený na identifikovaní pacientov s chronickými diagnózami užívajúcimi nákladné lieky. „Podľa zahraničných štúdií dokáže doplnenie takéhoto prediktora do prerozdeľovacieho mechanizmu, akým je PCG, zlepšiť odhad rizika nákladov zo súčasných 3-4 percenta na približne 10-15 percent,“ priblížila.
V súčasnej dobe je na úrade vytvorená pracovná skupina, ktorej úlohou je nájsť čo najlepší model pre eliminovanie rizík zvýšených nákladov na zdravotnú starostlivosť, ktoré vyplývajú z nerovnomernej štruktúry poistencov z pohľadu týchto nákladov. Skupina v súčasnosti analyzuje PCG – holandský model prerozdelenia v podmienkach slovenského systému zdravotného poistenia.        Predpokladá sa, že v prípade overenia správnosti tohto modelu a jeho detailného rozpracovania a špecifikovania na podmienky slovenskej chorobnosti a nákladovosti diagnóz  bude dnešné prerozdeľovanie poistného doplnené o mechanizmus PCG. „Zjednodušene povedané, zdravotné poisťovne by mali mať na zdravotnú starostlivosť poistenca s nákladnou chronickou diagnózou a vysokými nákladmi na lieky viac finančných prostriedkov ako na ostatných poistencov,“ povedala Miklášová.
„Ukazuje sa, že tento spôsob kompenzácie nákladového rizika by v budúcnosti mohol doplniť dnešné prerozdeľovanie poistného a tak priniesť solidárnemu systému zdravotného poistenia ešte spravodlivejšie vyrovnanie rizika medzi poisťovňami a spravodlivejšie rozdelenie zdrojov,“ uzavrela. Zavedenie nového spôsobu prerozdeľovania sa predbežne odhaduje na január 2013.

Pridaj komentár