ZDRAVIE: Pacientom so zápalovými črevnými ochoreniami chce pomôcť nová iniciatíva

Bratislava 13. marca (TASR) – Pacientom so zápalovými črevnými ochoreniami (IBD – z anglického Inflammatory bowel disease) chce v urýchlení spoločenského uznania bremena, ktoré vzniká spolu ich ochorením, pomôcť novovzniknutá iniciatíva „Pripojte sa k boju proti IBD“. Tú minulý mesiac uviedli v Barcelone do života vedúci predstavitelia združení pacientov a zdravotníckych pracovníkov.
Iniciatívu spustila Európska federácia združení pre Crohnovu chorobu a ulceróznu kolitídu (EFCCA) v spolupráci s Európskou organizáciou pre Crohnovu chorobu a kolitídu (ECCO). Jej cieľom je zlepšiť celkové povedomie o telesnej záťaži a sociálno-ekonomickom bremene, ktoré predstavujú zápalové črevné ochorenia a tiež urýchliť rozšírenie a zavedenie nových štandardov zdravotnej starostlivosti poskytovanej pacientom.
Pod pojmom zápalové črevné ochorenia sa rozumie skupina ochorení tráviaceho traktu klasifikovaných ako autoimunitné ochorenia. IBD postihujú približne dve percentá celosvetovej populácie a vyznačujú sa tým, že organizmus postupne napáda svoje vlastné zdravé tkanivá. Primárne sa rozlišujú tri typy IBD. K dvom najrozšírenejším patrí Crohnova choroba a ulceratívna kolitída, po nich nasleduje indeterminovaná kolitída, ktorá sa prejavuje príznakmi typickými pre obidva predchádzajúce typy IBD. Na svete žije takmer päť miliónov ľudí postihnutých niektorým druhom IBD.
Zámerom iniciatívy „Pripojte sa k boju proti IBD“ je preto prelomiť hanblivosť, spoločenskú izolovanosť a rozpaky týchto pacientov. Stať sa tak má prostredníctvom osvety či apelovaním na zvýšenie štandardov poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Pridaj komentár