ZDRAVIE: Občania žiadajú diskusiu o vytvorení jednej zdravotnej poisťovne

Bratislava 16. augusta (TASR) – Občianska iniciatíva Vízia 21 požaduje formou otvoreného listu poslancom Národnej rady SR celospoločenskú, verejnú a odbornú diskusiu k téme vytvorenia jednej štátnej zdravotnej poisťovne (ZP). Uvádza sa to vo vyhlásení iniciatívy s tým, že občania nedostali šancu vyjadriť sa k tejto závažnej veci.
„Ako občania a platcovia daní vás taktiež žiadame pravdivo informovať občanov SR, a poskytovať im úplné informácie, na základe ktorých sa budú vedieť zodpovedne rozhodnúť, čo je pre nich vhodné. Zastávame názor, že by nemalo dôjsť k odkupovaniu kmeňa poistencov od súkromných poisťovní, a už vôbec nie vo výške, akú navrhuje vláda,“ tvrdí Vízia 21.
Jej členovia navrhujú, aby štát ako jediný vlastník Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) motivoval všetkých poistencov a zároveň občanov SR, aby mali sami záujem prehlásiť sa do VšZP. „Žiadame vás, aby ste v medziach zákona vyzvali všetkých občanov SR, aby sa sami dobrovoľne prehlásili do VšZP. S touto výzvou bude potrebné pripraviť zákon, ktorý umožní poistencom prehlásiť sa do VšZP hocikedy v priebehu roka, aby sa celý proces urýchlil,“ tvrdí iniciatíva.
Záujem občanov o prestup do VšZP sa dá podľa nej dosiahnuť tým, že sa výrazne zvýši kvalita poskytovaných služieb. „To bude mať za následok prirodzený záujem ľudí prehlásiť sa do VšZP. Na zvýšenie kvality sa môže využiť potenciálnych takmer 500 miliónov eur, ktoré by inak štát len tak daroval vo forme ‚odkúpenia‘ súkromným  spoločnostiam,“ uvádza sa v stanovisku.
Týmto by sa údajne predišlo „potrebe“ zoštátnenia súkromných zdravotných poisťovní, nakoľko samy by museli prehodnotiť, či sa im oplatí fungovať na trhu v prípade, že nemajú dostatočný počet klientov a ich zisky sú buď nízke, nulové, či vykazujú stratu. V prípade, že výzva Vízie 21 ostane nevypočutá a zdravotné poisťovne budú odkúpené z peňazí daňových poplatníkov, iniciatíva požaduje, aby vláda SR na čele s premiérom Robertom Ficom zabezpečila, že jedna štátna ZP bude hradiť úkony iba v čisto štátnych zdravotníckych zariadeniach. „Inými slovami povedané, aby na Slovensku fungovali iba čisto štátne zdravotné zariadenia, v ktorých nie je prioritou vytváranie zisku a čisto súkromné zdravotné zariadenia, v ktorých si občan plne hradí ošetrenie sám,“ dodali členovia Vízie 21.
Vízia 21 vznikla ako občianska iniciatíva na základe udalostí posledných mesiacov pred voľbami 2012. Jej členovia aktívne podporujú protesty Gorila a svojím konaním chcú reálne dopomôcť k zmene v spoločnosti.

Pridaj komentár