ZDRAVIE: Novú výšku preddavkov na zdravotné poistenie treba uhradiť do 8.2.

Bratislava 6. februára (TASR) – Živnostníci a samoplatitelia musia novú výšku preddavkov na zdravotné poistenie za mesiac január uhradiť najneskôr  do 8. februára, teda do stredy. „Od januára sa totiž mení minimálna výška odvodov na zdravotné poistenie, ktorá sa odvíja od výšky priemernej mesačnej mzdy za rok 2010 (769 eur),“ informovala hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne Petra Balážová.
Priblížila, že samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), ktorá platila počas minulého roku preddavok na poistné na zdravotné poistenie najmenej vo výške 46,06 eura, bude po novom platiť preddavok najmenej 47,58 eura. SZČO so zdravotným postihnutím, ktorá platila preddavok najmenej vo výške 23,03 eura bude platiť preddavok najmenej 23,79 eur. Samoplatiteľ, ktorý platil preddavok najmenej vo výške 46,06 €, bude platiť preddavok najmenej 47,58 eura. 
Výšky minimálnych preddavkov sa týkajú samoplatiteľov a začínajúcich SZČO (tí, ktorí sa stali SZČO od 01.01.2012 alebo v priebehu roka 2011, to znamená, že ešte nepodávali ročné zúčtovanie poistného), alebo aj tých SZČO, ktorým na základe podaného ročného zúčtovania vyšlo platiť preddavky v minimálnej výške. „Ostatní SZČO platia preddavky vo výške vypočítanej na základe podaného ročného zúčtovania za rok 2010. Pre SZČO, ktorí sú súčasne zamestnaní alebo poistencami štátu a nepodávali ročné zúčtovanie za rok 2010 platí aj naďalej, že výška ich minimálneho preddavku nie je určená,“ zhrnula Balážová.
Od 1. januára sa mení aj maximálna výška preddavkov, ktorá je pre všetkých platiteľov poistného rovnaká. V roku 2011 maximálny preddavok predstavoval čiastku 312,69 eura a od januára je to bude 322,98 eura. V prípade SZČO a samoplatiteľa so zdravotným postihnutím predstavuje maximálny preddavok sumu 161,49 eura.

Pridaj komentár