ZDRAVIE: Nemocnicu v Malackách zrekonštruujú za 4,5 milióna eur

Bratislava 14. júla (TASR) – Nemocnicu v Malackách čaká rozsiahla rekonštrukcia za 4,5 milióna eur. Dohodu o jej spoločnom financovaní so spoločnosťou Nemocničná, a. s., ktorá je nájomcom nemocnice, schválilo ostatné Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja (BSK).
Podľa navrhovanej dohody sa BSK bude podieľať na rekonštrukcii sumou 2,2 milióna eur a spoločnosť Nemocničná, a. s., ako nájomca objektu, sumou 2,3 milióna eur. Časový harmonogram renovácie predpokladá jej realizáciu v rozsahu maximálne jedného roka s tým, že sa uskutoční po etapách tak, aby počas nej nedošlo v nemocnici k úplnému prerušeniu poskytovania zdravotnej starostlivosti.
Cieľom pripravovanej rekonštrukcie nemocnice je zvýšenie dostupnosti a kvality zdravotnej starostlivosti v Malackom okrese, ako aj v celom regióne Záhoria. „Ide o nákladnú investíciu, preto sme v návrhu rozpočtu kraja na rok 2011 vyčlenili pre nemocnicu v Malackách 1,25 milióna eur. Zvyšná úhrada nákladov za rekonštrukciu v sume 950.000 eur bude vyčlenená v rozpočte na rok 2012. Dôležité je však povedať, že rekonštrukciou zvyšujeme hodnotu nášho majetku,“ povedal predseda BSK Pavol Frešo.
Plánované stavebné úpravy nemocnice budú zahŕňať rekonštrukciu komplexu operačných sál, oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny a centrálneho príjmu. „Operačné sály nemocnice v Malackách sú v podstate v pôvodnom stave, tak, ako boli vybudované v 70. rokoch. Nároky na hygienu prostredia a manažment pacienta na operačných sálach sa odvtedy výrazne zmenili. Táto rekonštrukcia zabezpečí splnenie kritérií zadefinované vyhláškou ministerstva zdravotníctva zo septembra 2008,“ povedal Peter Kalenčík, riaditeľ Nemocnice v Malackách. Od začiatku nájmu bolo zo strany Nemocničnej, a. s., vynaložených do obstarania prístrojového vybavenia nemocnice viac ako 6,6 milióna eur.

Pridaj komentár