ZDRAVIE: Na Slovensku je 10.419 ľudí s diagnózou G30

Bratislava 21. septembra (TASR) – Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila dnešný deň za Svetový deň Alzheimerovej choroby. Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) za rok 2011 evidovalo na Slovensku 10.419 ľudí s diagnózou G30 – Alzheimerova choroba. Konkrétne išlo o 6511 žien a 3908 mužov. V roku 2010 centrum evidovalo 9664 ľudí trpiacich Alzheimerovou chorobou.
V dôsledku tejto choroby bolo na Slovensku vlani hospitalizovaných 163 pacientov, najviac, až 78 z týchto prípadov, tvorili ľudia vo veku 75 až 84 rokov. Väčšina z hospitalizovaných boli ženy. Počet hospitalizácií v roku 2010 bol o niečo nižší. Išlo o 126 prípadov. TASR informácie poskytol hovorca centra Peter Bubla.
Podľa Alžbety Veselej z Nadácie MEMORY jedným z najničivejších účinkov demencie sú stigmatizácia a sociálne vylúčenie, ktoré sa týka jednak osôb s demenciou, ale aj ich opatrovateľov a rodín. „Až 40 % ľudí s demenciou tvrdí, že majú pocit vylúčenia zo spoločnosti a zažívajú situácie, keď sa s nimi zaobchádza odlišne z dôvodu ich diagnózy. Zároveň jeden zo štyroch opatrovateľov priznáva, že pocítil sociálne vylúčenie,“ uviedla Veselá.
Priestor na rozhovory o súvisiacich problémoch poskytuje Slovenská Alzheimerova spoločnosť. V jednotlivých mestách SR vznikajú postupne kontaktné body, kde môžu rodiny zdieľať svoje problémy v starostlivosti o človeka s Alzheimerovou chorobou a nájsť odpovede na otázky týkajúce sa opatery a komunikácie. Ide o mestá Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Hronec, Veľký Meder, Nitra a Bratislava.
„Odborníci sú pripravení raz mesačne sa stretávať s rodinnými príslušníkmi starajúcimi sa o človeka s demenciou v domácou prostredí, ktorí potrebujú informácie, podporu a uistenie, že v tomto probléme nie sú sami,“ povedala Darina Grniaková zo Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti. Viac informácií môžu rodiny získať na stránke www.alzheimer.sk alebo na telefónnom čísle 02/62410885  Tiež im je k dispozícii bezplatná infolinka Alzheimerovej choroby každú stredu od 17.00 h do 20.00 h. Stačí zavolať na číslo 0800 15 77 77.
Alzheimerova choroba je postupné degeneratívne ochorenie mozgového tkaniva. Spôsobuje postupnú a nezvratnú stratu mentálnych funkcií a predstavuje hlavnú príčinu demencie vekovo starších ľudí. K prejavom Alzheimerovej choroby, vyskytujúcej sa prevažne v populácii vekovo starších ľudí, patria poruchy pamäti, jazykových a rečových schopností, narušenie zrakovej i priestorovej orientácie, poruchy intelektuálnych funkcií, zmeny osobnosti, poruchy spánku či depresívne až úzkostné nálady. Odborníci predpokladajú, že pod vznik ochorenia sa podpisujú faktory genetické i vplyvy životného prostredia.
Uvedená neurodegeneratívna choroba nesie meno podľa nemeckého psychiatra a neuropatológa Aloisa Alzheimera (1864-1915). Na začiatku 20. storočia skúmal mozog starších ľudí s demenciou. V roku 1906 popísal prvýkrát anatomické poruchy, ktoré pozoroval na mozgu 51-ročnej pacientky. Bola postihnutá nielen demenciou, ale trpela aj halucináciami a poruchami orientácie. V roku 1911 Alzheimer konštatoval rovnaké príznaky aj na ďalšej pacientke.

Pridaj komentár