ZDRAVIE: Diabetológovia pripravili národný program

Bratislava 18. novembra (TASR) – Zástupcovia lekárov a pacientov chcú s cukrovkou bojovať systematicky. Slovenská diabetologická spoločnosť (SDS) preto pripravila návrh Národného diabetologického programu, ktorý sa zameriava na päť cieľov. „Vychádza z požiadaviek Európskej únie. Je zameraný na prevenciu tohto ochorenia, jeho včasnú diagnózu a čo najlepšiu liečbu našich pacientov,“ povedal predseda spoločnosti Emil Martinka.
Dôležitou oblasťou programu je aktívny skríning tohto ochorenia a celonárodná edukácia o rizikách cukrovky a zdravom životnom štýle. „Netajíme sa ambíciou iniciovať zavedenie zásad o zdravom životnom štýle aj do školských osnov a zvýšiť záujem detí o aktívny pohyb,“ uviedol Martinka. Ako vyplýva z návrhu programu, boli by potrebné napríklad aj zmeny v značení potravín, odstránenie automatov na vysokoenergetické nápoje zo škôl či podpora telesnej výchovy alebo odstránenie reklám na nezdravé potraviny. Návrh okrem toho počíta so vznikom národného registra diabetikov.
Okrem prevencie a včasnej diagnózy je kľúčovým bodom programu aj zvýšenie kvality starostlivosti o pacientov s cukrovkou. Ciele redukovať počet amputácií na nohách, slepoty či zlyhania obličiek s potrebou dialýzy o 50 percent sú jednými z konkrétnych cieľov programu, na ktorých sa aj pracuje. Diabetológovia v tejto oblasti poukazujú aj na potrebu vytvorenia štandardov starostlivosti o takýchto pacientov či vytvorenie projektu starostlivosti o diabetickú nohu podobného tomu, ktorý funguje v Českej republike.
„Ministerstvo zdravotníctva SR pracuje na národnom diabetologickom programe, rokujeme ako s hlavnou odborníčkou, tak aj s diabetologickou spoločnosťou, ako aj s Asociáciou na ochranu práv pacientov. Výsledný dokument bude prierezom jednotlivých návrhov tak, aby sme mohli konečne prijať moderný diabetologický program aj na Slovensku,“ reagovala hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Čižmáriková.
Na Slovensku postihuje v súčasnosti cukrovka asi 400.000 ľudí a odhaduje sa, že ďalších 100.000 až 200.000 o svojom ochorení nevie. „Mnohí pacienti už v čase diagnózy majú prítomné komplikácie,“ upozornila podpredsedníčka SDS a hlavná odborníčka pre diabetológiu Zuzana Némethyová.

Pridaj komentár