ZDRAVIE: Ceny liekov po zásahu ministerstva zdravotníctva klesnú

Bratislava 16. júna (TASR) – Ministerstvo zdravotníctva identifikovalo 209 liekov, ktorých cena podľa dostupných údajov k 31. marcu prekračovala aritmetický priemer šiestich najnižších cien spomedzi cien v ostatných krajinách Európskej únie.
Z tohto v 63 prípadoch boli ceny liekov priebežne znížené už v aprílovej kategorizácii, resp. budú znížené v blížiacej sa júlovej kategorizácii. V ďalších 25 prípadoch výrobcovia liekov navrhli zníženie ceny v rozsahu, ktorý ministerstvo považuje za nedostatočný. V zostávajúcich prípadoch výrobcovia nenavrhli ministerstvu zníženie ceny.
Pracovné stretnutia s výrobcami liekov, ktorých ceny je podľa ministerstva potrebné ďalej znížiť, budú v dňoch 16. až 17. júna. Predbežnú úsporu odhaduje ministerstvo na viac ako 6,5 miliónov eur. Konečná suma bude závisieť od výsledkov pracovných stretnutí. Nové ceny liekov budú platiť od 1. októbra 2011.
Ministerstvo zdravotníctva SR pokračuje v zavedenom systéme referencovania cien liekov dvakrát ročne. Doteraz posledné kolo referencovania cien liekov prebehlo v decembri roku 2010.
Vo všetkých prípadoch, kedy ministerstvo v rámci referencovania zistí, že cena lieku na Slovensku presahuje aritmetický priemer šiestich najnižších cien spomedzi cien v ostatných členských krajinách Európskej únie, pristúpi k zníženiu ceny lieku na úroveň takto vypočítaného priemeru. 
Výrobcovia liekov boli o zámere ministerstva zdravotníctva vopred informovaní, a teda mali možnosť sami znížiť ceny svojich liekov tak, aby sa vyhli vynútenému zníženiu cien zo strany ministerstva. Tí, ktorí tak neurobili, prípadne neznížili cenu v požadovanej miere, sú vyzvaní na účasť na pracovných stretnutiach, v rámci ktorých majú priestor objasniť ministerstvu dôvody, pre ktoré nenavrhli očakávané zníženie ceny. Výsledkom pracovných stretnutí, ktorých účelom je odstrániť prípadný nesúlad medzi údajmi o cenách, ktorými disponuje ministerstvo a ktorými disponujú farmaceutické firmy, budú konečné rozhodnutia o cenách liekov.
V prípade, ak poslanci Národnej rady Slovenskej republiky schvália návrh zákon o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia z dielne Ministerstva zdravotníctva SR, ďalšie kolo referencovania cien môže prebiehať už podľa nových pravidiel. Ceny liekov budú nastavené na úroveň druhej najnižšej ceny v EÚ, čo prinesie ešte väčšiu úsporu pacientom aj zdravotným poisťovniam. Súčasne všetky farmaceutické firmy budú povinné aktívne spolupracovať pri referencovaní cien liekov, v opačnom prípade im môže ministerstvo udeliť pokutu.
„Je neprípustné, aby naši občania platili za lieky viac, ako platia ľudia za rovnaké lieky v niektorých krajinách Európskej únie. Zákonom nastavíme ceny liekov na 2. najnižšiu cenu v EÚ,“ povedal minister zdravotníctva Ivan Uhliarik.  „Verím, že poslanci nepodľahnú mediálnemu tlaku farmaceutického biznisu a fámam, ktoré sa im darí šíriť o možnej nedostupnosti liekov a zákon schvália,“ povedal ďalej minister Uhliarik. „Pri referencovaní, teda porovnávaní cien liekov vidíme, že farmaceutické firmy majú na Slovensku dostatočne vysoké marže a zníženie cien liekov neohrozí ich zisky,“ uviedla riaditeľka sekcie farmácie a liekovej politiky na ministerstve zdravotníctva Michaela Gajdošová.
TASR informáciu dnes poskytla hovorkyňa rezortu Katarína Zollerová.

Pridaj komentár