Zajtra je Svetový deň astmy

Bratislava, 5. máj 2014 – Počet astmatikov na celom svete narastá. Výnimkou nie je ani Slovensko, čo potvrdzujú štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií.

Od roku 1999 u nás vzrástol počet pacientov s astmou o viac ako 62-tisíc. V snahe zvýšiť povedomie o astme a o možnostiach jej liečby si každoročne (vždy prvý májový utorok) pripomíname Svetový deň astmy.

Svetový deň astmy je organizovaný Globálnou iniciatívou pre astmu (GINA) a podporovaný Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO).

Témou na tento rok je: „Svoju astmu môžeš mať pod kontrolou“.

 

O astme

WHO definuje astmu ako chronické ochorenie, charakterizované opakujúcimi sa záchvatmi dýchavičnostisipotu. Závažnosť a frekvencia týchto prejavov sa líši od pacienta k pacientovi.

 

 

Príčiny astmy nie sú úplne jasné. K rizikovým faktorom, ktoré prispievajú k rozvoju ochorenia, patrí vdýchnutie tzv.  „astma spúšťačov”, ako sú alergény, tabakový dym a chemické dráždivé látky.

Aj keď je astma nevyliečiteľné ochorenie, správna liečba umožňuje väčšine pacientov dobrú kvalitu života, bez výrazných obmedzení. Dôležitá je však kontrola ochorenia a zodpovedný prístup zo strany chorého.

 

Takmer štvťmiliarda astmatikov

Astma je jedným z najrozšírenejších neprenosných ochorení. Podľa WHO štatistík na ňu v súčasnosti trpí okolo 235-miliónov ľudí na celom svete. Predpoklady hovoria, že do roku 2025 ich počet stúpne až na 400-miliónov.

Astma je zároveň najčastejšie chronické ochorenie medzi deťmi.

Ročne na astmu vo svete zomrie približne 180-tisíc ľudí. S pribúdajúcim počtom pacientov stúpajú aj náklady na liečbu, ktoré sú celosvetovo dokonca vyššie, ako pri HIV/AIDS a TBC (spolu!).

 

 

Na čo by mal myslieť každý astmatik

Astmatici by mali – viac ako zdraví ľudia – venovať pozornosť kvalite prostredia, v ktorom sa zdržiavajú. Mali by si zabezpečiť primeranú teplotu a vlhkosť vzduchu v byte a na pracovisku, a dostatočne vetrať. Nemali by používať agresívne čistiace prostriedky, a z miestností, kde žijú alebo pracujú, by mali odstrániť alergény a iné spúšťače príznakov astmy.

 

Medzi ďalšie „úlohy“ astmatika patrí:

– primeraná fyzická aktivita,

– pravidelné stravovanie,

­– dostatočný spánok,

­– udržiavanie primeranej hmotnosti,

– nezotrvávať v zafajčených priestoroch,

– nefajčiť.

 

Ak toto všetko dodrží:

– v noci sa nebudí,

­– vyhne sa vážnym záchvatom,

– môže pracovať,

– kvalita jeho života je takmer na úrovni zdravého človeka.

 

Takmer 100-tisíc slovenských astmatikov

Podľa posledných údajov Národného centra zdravotníckych informácií, na Slovensku bolo sledovaných 99 017 pacientov s bronchiálnou astmou, z toho 6 821 pacientov s ťažkou pretrvávajúcou formou. Najviac pacientov bolo sledovaných v Prešovskom (21 105) a Nitrianskom (20 790) kraji, najmenej v Žilinskom (7226) a Trenčianskom (7862) kraji.

 

Zdroj: nczi.sk

Redakčne upravené a krátené (jam)

Pridaj komentár