Záchranári v sanitkách sú odborne vyškolení

Bratislava 25. marca (TASR) – Zdravotnícki záchranári ubezpečujú ľudí, že v súvislosti s transformáciou niektorých ambulancií rýchlej lekárskej pomoci (RLP) na ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci (RZP) nebude zhoršená dostupnosť neodkladnej zdravotnej starostlivosti.
„Každý zdravotnícky záchranár absolvoval potrebné odborné vzdelanie, kde nadobudol vedomosti a praktické zručnosti v oblasti diagnostiky a liečby akútnych stavov,“ uviedol predseda Sekcie zdravotníckych záchranárov Asociácie záchrannej zdravotnej služby Marián Hudák.
Zdravotnícki záchranári upozorňujú, že každý z nich absolvoval vzdelanie v dĺžke od dvoch do ôsmich rokov a kontinuálne v ňom musia pokračovať. „Dĺžka vzdelávania záchranárov na Slovensku patrí rozsahom medzi najdlhšie v Európe, ale aj vo svete. Aj z týchto dôvodov boli a sú postupne rozširované kompetencie záchranárov v diagnostických a terapeutických výkonoch,“ povedal Hudák.
Záchranári pripomenuli pacientom, že ak je im v tiesni vyslaná posádka RZP so zdravotníckymi záchranármi, vyráža k nim erudovaný, kontinuálne školený a preskúšavaný tím v oblasti diagnostiky a liečby akútnych stavov v teréne. „Tieto posádky záchranárov bez lekára so súčasným vybavením a v zložení v dnešnej podobe od reformy záchrannej služby v roku 2005 zasahovali popri posádkach RLP samostatne v niekoľkých desiatkach tisícov prípadov a zachránili mnoho životov,“ uzavrel Hudák.
Od apríla tohto roka sa 26 ambulancií rýchlej lekárskej pomoci (RLP) zmení na ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci (RZP). Reálne tak za pacientom bude chodiť menej záchraniek s lekárom na palube. Počet ambulancií pritom zostane rovnaký ako doteraz, spolu ich bude 280. Transformácia záchraniek prebehne na základe analýzy, ktorú urobilo Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby.

Pridaj komentár