Za čo vlastne platíme? Viete, koľko a kam „ide“ z výplaty?

Väčšina zamestnancov-laikov vie z výplatnej pásky vyčítať iba hrubú mzdu, ktorú podpísali pri nástupe do práce, a čistú, ktorú si nájdu na účte alebo DOSTANÚ „na ruku“. Prípadne koľko im zostáva dovolenky… Pri porovnaní s tým, čo podpísali a čo DOSTANÚ , sa logicky SPÝTAJÚ , kam sa tie peniaze stratili?!

Odvody

Na samotné odvody (zdravotné a sociálne poistenie) odvádza zamestnanec 13,4 % z hrubej mzdy (+ príplatky, odmeny, práce nadčas), zamestnávateľ 35,2 %. Na zdravotné poistenie odvádzame ako zamestnanci 4 %, zamestnávateľ 10 %. Pri sociálnom poistení je to viac položiek: na nemocenské poistenie je percento odvodu 1,4 pre obe skupiny; maximálny vymeriavací základ (VM) je 1 116,75 eur, na starobné poistenie platí zamestnanec 4 %, zamestnávateľ 14 % (max. VM je 2 978 eur), nainvalidné poistenie sú opäť rovnaké odvody po tri percentá (max. VM je 2 978 eur),  poistenie v nezamestnanosti je tiež rovnaké – 1 % pre zamestnanca aj zamestnávateľa (max. VM 2 978 eur), do garančného (0,25 %), rezervného (4,75 %) fonduna úrazové poistenie (0,8 %) prispieva iba zamestnávateľ. Zamestnanec tak celkovo odvedie na sociálne poistenie 9,4 %, zamestnávateľ 25,2 %. Ak máte napríklad hrubý zárobok 1000 eur, zamestnávateľ za vás odvedie 352 eur, vy sami odvediete 134 eur do zdravotnej a sociálnej poisťovne.

Dane

To je položka, na ktorú nadáva takmer každý. Mesačný odvod na dane je vlastne preddavkom na dane (preto sa vypĺňajú daňové priznania; štátu musíme na konci zdaňovacieho obdobia doplatiť, alebo nám štát financie vráti). Na výplatnej páske býva táto položka väčšinou označená ako „mesačná daň“. Ak by vás zaujímalo, ako sa „mzdoví“ dostanú k číslu, ktoré všetci chceme vedieť (výslednému platu) – po odpočítaní vašich odvodov z vašej hrubej mzdy (13,4 %) a pevne stanovenej nezdaniteľnej položky (na výpočet súm nezdaniteľných častí základu dane sa používa životné minimum platné od 1. januára 2011, čiže 185,38 eura) dostanú mzdu, z ktorej zaplatíte štátu 19-percentnú daň z príjmu. Z tejto sumy vám môžu ešte odrátať príspevok na stravu, ktorý je u každého zamestnávateľa rôzny, alebo napríklad na daň z naturálneho fondu (sociálny fond, prípadne na nákup tovaru od zamestnávateľa so zľavou a pod.). Výsledkom je vaša čistá mzda.

Výplatná páska

Nie každá výplatná páska má rovnaké údaje. Záleží napríklad aj od druhu práce – rozlišujú sa tri typy miezd: hodinová (dohodnutá od počtu odpracovaných hodín v kalendárnom mesiaci), mesačná (počet pracovných dní v mesiaci nemá vplyv na jej výšku, čo znamená, že ak napríklad pracujete vo sviatok, dňoch voľna… nemáte nárok na príplatok), tzv. úkolová (závislá od výkonu zamestnanca). Prvá položka býva preto stanovená podľa týchto kritérií. Potom bývajú Prémie, ktoré sa započítavajú do hrubej mzdy. Pri pohľade na pásku to môže znamenať, že ak ste rátali s tým, že výška prémií bude automaticky v plnej výške prirátaná k vášmu každomesačnému priemernému platu, môžete byť sklamaní. Je zdanená. V prípade položky Dovolenka nájdete – ak ste dovolenku čerpali – sumu, ktorá sa vám ráta počas vašej neprítomnosti. Tá sa vypočítava z vášho priemerného mesačného platu. Poznámka: Pri výpočte náhrady za mzdu, ak ste boli na dovolenke, sa berie do úvahy priemerná mzda za predchádzajúci kalendárny štvrťrok. Teda ak ste dostali mesačnú odmenu napríklad v máji, váš priemerný zárobok za dovolenku čerpanú v júli vám vypočítajú z platu vrátane odmien. Môže sa tak stať, že na dovolenke aj „zarobíte“. Len si zvoliť správny termín dovolenky a hlavne dostať odmeny… Ročné odmeny sa však prepočítavajú na kvartály. Náhrada za sviatok je suma, ktorú vám zamestnávateľ musí podľa Zákonníka práce uhradiť, závisí to však od uzatvorenej pracovnej zmluvy. Pri mesačnej mzde sa tak môže sviatok rátať ako normálny pracovný deň. V prípade, že máte deti, môžete si (ale iba jeden z rodičov dieťaťa) uplatniť daňový bonus. Na to musíte ročne dosiahnuť minimálne príjmy vo výške 6-násobku minimálnej mzdy (pre rok 2011 je minimálna mzda 317 eur, čiže 1902 eur). Táto suma násobená počtom detí sa odpočítava z mesačných preddavkov na daň. Poznámka: Daňový bonus si môže uplatniť len jeden z rodičov, môžu si však rozdeliť mesiace, v ktorých si budú jednotlivo uplatňovať nárok na daňový bonus. Rovnako tak môžu urobiť, ak je jeden z rodičov napríklad dlhodobo práceneschopný. V prípade, že si ho rodič neuplatní, môže tak urobiť pri daňovom ročnom zúčtovaní. Cena práce sú náklady zamestnávateľa, t. j. hrubá mzda zamestnanca + odvody zaňho (35,2 %). Posledná položka na výplatnej páske býva Výplata na účet, ktorá nakoniec tvorí z ceny práce menšiu nadpolovicu… Až tak vás však zamestnávateľ „nezdiera“, jeho náklady na odvody za zamestnancov predstavujú asi tretinu vášho hrubého platu.

Pridaj komentár