XI. ročník literárnej súťaže Kúzelný kľúč 2015 – 2016

Aj tento rok vyhlásila pražská Psychiatrická nemocnica Bohnice literárnu súťaž pre pacientov a zamestnancov psychiatrických zariadení v Českej republike a Slovenskej republike, pod tradičným názvom „Kúzelný kľúč“ („Kouzelný klíč“).

Prihlásiť sa môže každý, kto v liečebni, nemocnici, alebo inom psychiatrickom zariadení v ČR či SR pracuje, alebo sa tam lieči, či liečil.

Súťažné kategórie – pacienti a zamestnanci

Súťaží sa v dvoch kategóriách: poézia a próza.

Téma je ľubovoľná.

Rozsah prác musí byť dodržaný – v poézii maximálne do 5 básní, v próze maximálne do 3 strán A 4 (strana = cca 30 riadkov po 60 znakoch, teda spolu 3 strany = 120 riadkov, t.j. 7200 znakov, vrátane medzier).

Kam zaslať príspevok

Súťažné diela posielajte do 20. decembra 2015 na adresu dagmar.zaludova@bohnice.cz, ako samostatnú prílohu (v textovom editore WORD).

Neprijímajú sa skenované diela, ani diela písané na papieri a zaslané poštou!

Váš e-mail nazvite „Kúzelný kľúč“. V tele e-mailu napíšte meno autora, kontaktnú adresu a prehlásenie, že sa autor prihlasuje do súťaže.

V druhej, samostatnej prílohe – „Súhlas“ – napíšte, že predávate svoje súťažné dieloosobné informácie pre potreby súťaže a tlače zborníka.

Pripojte vaše meno, priezvisko, vek, či ste pacient, alebo zamestnanec, názov psychiatrického zariadenie, kontaktnú adresu (e-mail, prípadne telefón; pre prípad prepustenia zo zariadenia uveďte tiež adresu domov, alebo vami preferovanú poštovú adresu – urýchli to distribúciu zborníka).

Kúzelný kľúč porota

Vyhodnotenie prác

Vaše literárne práce budú hodnotené anonymne – odbornou porotou. Zasadajú v nej: literárny kritik, historik, básnici, prekladatelia poézie a novinári.

Slávnostné vyhlásenie víťazov – koncom marca 2016

Na konci marca (dátum, čas a miesto budú upresnené) budú v jednej zo psychiatrických liečebni slávnostne vyhlásení víťazi XI. ročníka literárnej súťaže. Na vyhlásenie sú pozvaní všetci súťažiaci a priaznivci Kúzelného kľúča. Víťazi dostanú diplomy a ceny.

Prečo si prajeme pokračovať v literárnej súťaži Kúzelný kľúč?

Rozvíjame tradíciu súťaže a otvárame bránu k vzájomnému porozumeniu a pochopeniu. Chceme dať každému možnosť, aby spoznal a pochopil chorých, ich videnie a chápanie sveta, ktoré často prekvapí nevšedným zážitkom.

Doterajšie skúsenosti so súťažou a rastúca kvalita prác dokazujú, že úsilie vložené do organizácie Kúzelného kľúča a vydávania zborníka, sa zúročí.

Pre viac informácií:

Dagmar Žaludová

Psychiatrická nemocnice Bohnice

Úsek pro vědu a vzdělávání

dagmar.zaludova@bohnice.cz

Tel. 284 016 400, 604 423 495 (predvoľba do ČR: 00420)

Preklad z češtiny: Ján Mútala

Ilustračné fotografie

Pridaj komentár