Vzdelávanie, kreativita, pohyb, relax

Centrá pomoci Ligy proti rakovine predstavujú miesto, ktorého cieľom je rôznymi formami zlepšiť kvalitu života onkologických pacientov, sú však určené aj zdravej verejnosti. Pacienti, ich blízki i verejnosť v ňom majú možnosť využívať bezplatné služby v podobe odborného poradenstva Linky pomoci, kde nájdu radu i pomoc telefonicky na čísle 02/529 651 48 alebo 043/324 05 06, prípadne osobne priamo v priestoroch Centra pomoci v Bratislave na Brestovej ul. 6 a Centra pomoci v Martine na Kukučínovej ul. 2.

K dispozícii sú od pondelka do piatka lekári – onkológovia, psychológ a sociálne sestry. Onkologickí pacienti si môžu zlepšiť fyzický i psychický stav rehabilitáciou a relaxáciou za asistencie fyzioterapeuta. Pre pacientov sú určené voľnočasové aktivity v podobe kreatívnych, pohybových, vzdelávacích kurzov, kultúrnych podujatí. K dispozícii je knižnica, záhrada na relax a v martinskom Centre aj prístup na internet. Onkologickí pacienti nájdu v centrách najrôznejšie aktivity, stretnú ľudí s podobným životným osudom, môžu sa spoločne stretávať pri záujmových aktivitách, tráviť príjemne voľný čas a aspoň čiastočne zabudnúť na chorobu. K pohybovým kurzom, kreatívnym kurzom, vzdelávacím aktivitám a kultúrnym podujatiam sa po letných prázdninách pridali aj relaxačné programy. Pohybové aktivity ako Pilates a joga sú doplnené o kurzy zumby, cvičenia kombinujúceho latinsko-americké tance spolu s fi tnes prvkami.

V martinskom Centre sa naplno môžu prejaviť i záujemcovia o latinsko-americké tance. Kreatívne kurzy v podobe servítkovej techniky a patchworku majú svojich stálych priaznivcov. Nové podnety i vedomosti však pacienti získajú aj stretnutiami zameranými na tvorivé písanie či zážitkovú arteterapiu. Počas blížiacich sa vianočných sviatkov budú prebiehať kurzy zdobenia adventných vencov, výroba malých vianočných darčekov, vianočných pozdravov, výzdob na okná, ale aj mikulášskych čižiem. V martinskom Centre sa môžete v decembri tešiť aj na vianočné trhy.

V rámci vzdelávacích programov sú v bratislavskom Centre zaujímavé kurzy anglického a francúzskeho jazyka, ktoré prebiehajú dvakrát do týždňa. Pre pacientov sa konajú aj kurzy skrášľovania pod názvom Starostlivosť o ruky a nechty, či rôzne besedy a prednášky o zdravom životnom štýle. Tie sa zamerajú na témy Zdravé varenie (nielen na správny výber potravín, ale aj správne kulinárske postupy pri príprave jedál), Ako žiť s rakovinou a iné témy dôležité pre pacientov. Pri novozavedených relaxačných programoch určených rovnako ženám i mužom budú môcť pacienti spoznať seba samých a svoju hodnotu. Počas autogénneho tréningu sa naučia relaxovať pomocou autosugescií, naučia sa pri relaxácii využívať hudbu, ale aj uvoľniť sa relaxáciou zameranou na minulé zážitky navodzujúce príjemné spomienky. „Škola správneho dýchania“ učí o tom, ako môžeme „predýchať“ čokoľvek a aké je správne dýchanie dôležité. Novinkou je muzikoterapia využívajúca hudbu a hudobné aktivity na zlepšenie, znovuzískanie a udržanie zdravia.

V košickom Centre je obľúbenou aktivitou rehabilitácia jazyka a rozhovory pacientov na zaujímavé témy. V martinskom Centre nájdete aj poradňu zdravia. Konkrétny program na každý kalendárny mesiac nájdete na www.lpr.sk. Na jednotlivé aktivity sa môžete prihlásiť telefonicky, e-mailom alebo osobne.

Centrum pomoci Bratislava:
t. č. 02/572 029 10, príp. 02/529 217 35,
e-mail janka@lpr.sk alebo priamo na Brestovej ul. 6

Centrum pomoci Martin:
t. č. 043/324 04 87, e-mail sykorova@lpr.sk alebo priamo na Kukučínovej ul. 2

Centrum pomoci Košice:
t. č. 055/685 35 46 alebo priamo na Paulínyho ul. 63

Pridaj komentár