Výhody rôznych foriem liečby reumatoidnej artritídy

(Zdroj foto: AdobeStock.com)

Reumatoidná artritída patrí do široko rozvetvenej rodiny reumatických ochorení. Je to autoimunitná zápalová chronická choroba, ktorá postihuje predovšetkým synoviálne (pohyblivé) kĺby, ale nezriedka aj iné tkanivá a systémy.

Reumatoidná artritída patrí do skupiny reumatických chorôb, ktoré možno liečiť aj biologickými liekmi.

Biologická liečba reumatoidnej artritídy

Biologické lieky na liečbu reumatoidnej artritídy možno pacientovi podávať buď formou infúzie, alebo injekčne pod kožu.

Infúzne podávaná biologická liečba má výhodu v tom, že reumatológ má ochorenie pacienta absolútne pod kontrolou. Táto liečba sa totiž pacientom aplikuje v špecializovaných centrách biologickej liečby, kam pacient dochádza v pravidelných intervaloch.

Okrem toho vždy podstupuje aj vyšetrenia, ktorých cieľom je zistiť aktivitu jeho choroby a odhaliť prípadné nežiaduce účinky liečby.

Lekári preto túto formu aplikácie veľmi vítajú, menej už však pacienti, ktorí musia dochádzať do centier biologickej liečby. Tie sa nachádzajú v Bratislave, Piešťanoch, Nitre, Banskej Bystrici a Košiciach.

Pre pacientov je výhodnejšia injekčná aplikácia lieku. Injekciu im pichne buď zdravotná sestra, alebo si ju môžu pichať aj sami doma, keďže ide o podkožnú injekčnú aplikáciu.

Najjednoduchšie a najkomfortnejšie je však pre pacientov užívať lieky v tabletách.

Reumatológ pri rozhodovaní, či pacient bude užívať biologický liek v infúzii, injekčne alebo cielený syntetický, chorobu modifikujúci liek – JAK inhibítor v tabletách, prekonzultuje tieto možnosti s pacientom.

Na jednej strane musí zohľadniť všetky medicínske hľadiská, vziať do úvahy všetky indikáciekontraindikácie.

Na druhej strane sú tu však aj individuálne možnosti, potreby a preferencie pacienta, čo takisto treba pri výbere liečby brať do úvahy.

Dôležité je napríklad to, aké má pacient možnosti uvoľniť sa zo zamestnania, cestovať do centra biologickej liečby, keďže tieto centrá sú len v niektorých slovenských mestách a pod.

V prípade injekčnej formy aplikácie biologického lieku treba, samozrejme, zohľadniť aj to, či si pacient dokáže injekciu pichnúť sám, prípadne s pomocou niekoho blízkeho.

Ako často a v akých dávkach

Okrem formy aplikácie biologického lieku je, samozrejme, otázka, akú dávku a ako často bude pacient liek užívať.

Dávkovanie závisí od tzv. biologického polčasu konkrétneho biologického lieku.

Biologický polčas je dôležitý farmakokinetický parameter. Označuje za aký dlhý čas klesne koncentrácia účinnej látky v krvnej plazme na polovicu ustáleného stavu.

To, ako často pacient liek užíva, je rôzne. Napríklad niektoré biologické lieky vo forme infúzie dostáva pacient pravidelne v mesačných intervaloch, u niekoho to môže byť raz za šesť mesiacov, resp. je to individuálne – závisí to od klinického stavu pacienta.

Ak pacient dostáva liek injekčne, môže to byť v týždňových intervaloch alebo každých 14 dní, prípadne raz mesačne.

Najnovšie biologiká na liečbu reumatoidnej artritídy – špecifické, tzv. chorobu modifikujúce lieky, sú v tabletách, ktoré pacienti užívajú buď raz, alebo dvakrát denne.

Výhody rôznych foriem liečby reumatoidnej artritídy_2
Zdroj foto: AdobeStock.com

Zmena biologickej liečby

Cieľom liečby reumatoidnej artritídy je dosiahnuť čo najrýchlejšie remisiu ochorenia  – čiže stav, keď u pacienta vymiznú príznaky choroby, laboratórne vyšetrenia nepotvrdia zápal a nedochádza ani k RTG progresii choroby.

Jedine v takom prípade možno zabrániť tomu, aby došlo k poruchám funkcie kĺbov, aby sa oddialili štrukturálne zmeny na kĺboch a vznik deformít.

Biologických liekov je viacero typov. Ak sa pomocou jedného typu lieku nepodarí dostatočne rýchlo túto remisiu dosiahnuť, hrozí riziko nevratného poškodenia kĺbov alebo aj niektorých orgánov.

V prípade, že liečba zlyhá, je dôležité, aby reumatológ správne a čo najskôr zvolenú liečbu prehodnotil a zvážil výmenu biologického lieku za iný.

Nežiaduce účinky

Každá, aj biologická liečba môže mať i nežiaduce účinky. Súvisia aj s formou, v akej sa liek pacientovi podáva, pri všetkých je však zvýšené riziko výskytu infekcií, čo súvisí s mechanizmom účinku biologickej liečby.

Infúzia

Obávanou nežiaducou reakciou je alergická reakcia až anafylaktický šok, inak túto liečbu pacienti dobre tolerujú.

Injekcia

Najčastejšie sú to lokálne reakcie na koži, ktorým však možno predísť tým, že sa zmení uhol vpichu.

Tableta

Najčastejšie sú to tráviace ťažkosti, bolesti hlavy a pod.

Kontroly a vyšetrenia

Keďže reumatoidná artritída je chronická choroba, znamená dlhodobú, resp. doživotnú liečbu.

Pred nasadením biologickej liečby pacient absolvuje nasledovné vyšetrenia:

  • klasické reumatologické vyšetrenie,
  • vyšetrenia, ktoré majú vylúčiť zápalové ložiská v tele,
  • vyšetrenie u pneumológa, ktoré má vylúčiť latentnú tuberkulózu,
  • RTG snímky rúk a nôh na posúdenie prípadných štrukturálnych zmien na kostiach,
  • laboratórne vyšetrenia – krvný obraz, biochemické vyšetrenie séra a moču, sérologické vyšetrenia krvi zamerané na vylúčenie infekčných chorôb pečene, ako je chronická hepatitída B, C, vyšetrenie HIV a pod.

Po nasadení biologickej liečby príde pacient na prvé kontrolné vyšetrenie po mesiaci a potom každý tretí mesiac.

Počas kontrolnej návštevy absolvuje klinické reumatologické vyšetrenie, aby sa posúdila aktivita ochorenia, a laboratórne vyšetrenie krvi a moču.

Ďalšie vyšetrenia sú závislé od aktuálneho zdravotného stavu pacienta. Môže to byť napríklad ultrazvukové vyšetrenie kĺbov alebo vyšetrenie kĺbového výpotku.

Otestujte sa

Ako často sa užívajú najnovšie lieky na reumatoidnú artritídu, ktoré sú v tabletovej forme?

 

Aké sú najčastejšie nežiaduce účinky pri užívaní JAK inhibítorov v tabletách?

 

Ak liečba jedným biologickým liekom zlyhá, môže ho reumatológ vymeniť za iný biologický liek?

 

1 odpovedí na “Výhody rôznych foriem liečby reumatoidnej artritídy

Pridaj komentár