Míľniky v prístupe k liečbe reumatoidnej artritídy

(Zdroj foto: AdobeStock.com)

Niektoré reumatické choroby možno liečiť už aj biologickými liekmi, ktorých je v súčasnosti k dispozícii široká paleta, takže pacientovi možno „ušiť liečbu na mieru“.

Biologické lieky sa preto nazývajú biologické, lebo sa vyrábajú zložitými biotechnologickými postupmi, nejde o syntetické lieky.

Biologiká používané v liečbe reumatických ochorení sú lieky, ktoré účinkujú tak, že zastavia zápalový proces v organizme pôsobením na niektoré zápalové molekuly – cytokín TNF-alfa (tumor nekrotizujúci faktor), cytokíny IL-1, IL-6 (interleukín 1, interleukín 6) alebo na bunky, ktoré sa podieľajú na udržiavaní zápalu v organizme.

Keďže neexistujú úplne presné kritériá pre výber toho-ktorého biologického lieku, lekár sa rozhoduje na základe niektorých ukazovateľov:

  • Prvoradým kritériom je to, akým reumatickým ochorením pacient trpí.
  • Lekár zohľadní, ako dlho už choroba u konkrétneho pacienta trvá a akú má aktivitu.
  • Úlohu zohráva aj tzv. komorbidita, čiže to, akými ďalšími chorobami pacient trpí. Niektoré závažné, napríklad srdcovo-cievne choroby môžu zúžiť možnosti výberu biologických liekov.
  • Pri výbere biologickej liečby lekár prihliada aj na vek a pohlavie pacienta (napr. u žien treba brať na zreteľ plánovanie tehotenstva).
  • Dôležité je aj to, akou formou sa biologiká podávajú – niekomu viac vyhovuje injekčné podávanie, prípadne ak pacienti z nejakých dôvodov nedodržiavajú presné užívanie biologickej liečby, využíva sa infúzne podanie lieku.

Lekár vyberá liek po dohovore s pacientom, presne mu vysvetlí jeho účinky, spôsob podania a prípadné vedľajšie účinky.

Rozhodujúce sú však indikačné kritériá a kontraindikácie pre daný liek, ktoré sa musia dodržiavať.

Míľniky v prístupe k liečbe reumatoidnej artritídy (3)
Zdroj foto: AdobeStock.com

JAK inhibítory – novšia liečba

K novým liekom v širokej palete liekov pre oblasť reumatológie patria JAK inhibítory. Ich výhodou je, že ich možno užívať v tabletkách, pretože pacienti majú často problém s injekčným užívaním liečby.

Ešte vypuklejšie je to pri infúznom podávaní. Pacienti musia prísť k reumatológovi skoro ráno a odchádzajú až popoludní, nehovoriac o tom, že užívanie liečby vo forme infúzií nie je pre pacienta komfortné. Tieto nevýhody pri podávaní tabletiek odpadajú.

Tablety majú oproti injekciám a infúziám aj tú výhodu, že ich netreba držať v chladničke, aj nástup účinku je pomerne rýchly, čo je zvlášť dôležité u pacientov, ktorým biologické lieky aj zmierňujú bolesti.

Z ďalších výhod treba spomenúť aj to, že tieto lieky majú rýchly polčas rozpadu, čo je dôležité v situáciách, keď treba liečbu rýchlo vysadiť, napríklad pri teplotách, infekciách, operáciách, úrazoch a pod.

Ako bolo spomenuté, nová skupina liekov využívaná v reumatológii – JAK inhibítory, účinkuje rýchlo. Niektorí pacienti dokonca pociťujú efekt už po niekoľkých dňoch, odkedy ich začnú užívať.

Rýchlosť účinku je však, samozrejme, individuálna, závisí aj od charakteru choroby, od dĺžky jej trvania a od rozsahu poškodenia kĺbov. Podľa výsledkov štúdií je to však v priemere 14 dní.

Biologická liečba a compliance pacienta

V súvislosti s liečbou chorôb a úlohou pacienta sa často skloňuje anglický termín compliance. Označuje sa ním rozsah ochoty a schopnosti pacienta dodržiavať predpísanú liečbu, diétu a zmeny životosprávy podľa klinických predpisov.

Zvlášť v prípade chronických chorôb, keďže si vyžadujú dlhodobú, obvykle celoživotnú liečbu, je nevyhnutné, aby pacient s lekárom čo najlepšie spolupracoval.

Od kvality tejto spolupráce sa odvíja nielen to, aká úspešná bude liečba u konkrétneho pacienta, ale, samozrejme, aj finančné náklady, ktoré bude potrebné na liečbu vynaložiť.

Iba informovaný pacient je dobre spolupracujúcim pacientom.

Čím viac teda bude vedieť o svojej chorobe, o jej dopade na kvalitu jeho života i života jeho najbližšieho okolia, o možnostiach liečby a výhodách jej dodržiavania, tým väčšia je pravdepodobnosť, že sa bude usilovať o dobrú compliance.

Infekcie – závažná komplikácia

Pri biologickej liečbe je najzávažnejšou komplikáciou infekčné ochorenie. Títo pacienti sa musia chrániť pred rizikom možných infekcií, zvlášť v prípade prenosu napr. kvapôčkovou infekciou.

Dôležité je dodržiavať hygienické opatrenia a čo najmenej a najkratšie sa zdržiavať v uzavretých priestoroch, kde sa združuje viac ľudí, zvlášť v sezóne chrípkových a iných vírusových infekcií.

Pomôckou môže byť aj nosenie ochranného rúška počas exponovaných mesiacov pri pohybe a pobyte v prítomnosti viacerých ľudí.

Vysokoúčinným spôsobom prevencie je očkovanie proti chrípke, ktoré sa zvlášť odporúča pacientom užívajúcim biologickú liečbu, platí to aj v prípade liečby JAK inhibítormi.

Iná je situácia, ak ide o očkovanie živými očkovacími látkami. Príkladom je očkovanie proti herpesu zoster alebo viacerým ochoreniam, ktoré sú rizikom pri cestovaní do exotických krajín.

Takéto očkovanie sa pacientom na biologickej liečbe, a tak aj na liečbe JAK inhibítormi neodporúča.

Ak je však potrebné, dôležité je, aby pri rozhodovaní o očkovaní živou vakcínou bola zohľadnená imunosupresia pacienta, čiže potlačenie činnosti jeho imunitného systému.

Takéto očkovanie musí pacient podstúpiť 2 4 týždne pred zavedením biologickej liečby/liečby JAK inhibítormi.

Všetky očkovania živou vakcínou musia byť konzultované s odborníkom na vakcinácie.

A tak pred tým, ako sa pacient začne liečiť biologickými liekmi, musí mať aktualizované všetky očkovania v súlade s očkovacími smernicami.

Ak ide o nepovinné/odporúčané očkovanie – napríklad proti vírusu, ktorý spôsobuje herpes zoster, treba u konkrétneho pacienta zvážiť všetky riziká vzhľadom na jeho individuálny zdravotný stav.

Otestujte sa

Môže sa dať pacient na biologickej liečbe očkovať proti chrípke?

Ktorý z ukazovateľov zohráva úlohu pri výbere biologickej liečby?

 

Ako rýchlo nastupuje účinok v prípade liečby biologikami – JAK inhibítormi?

 

1 odpovedí na “Míľniky v prístupe k liečbe reumatoidnej artritídy

Pridaj komentár